Marcus Wallenberg ny preses på IVA

Marcus Wallenberg blir ny preses för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) vid årsskiftet. Han efterträder Carl-Henric Svanberg som lämnar uppdraget efter fyra år. Det beslutades på Akademisammankomsten den 29 september 2021.

Tuula Teeri, Marcus Wallenberg och Carl-Henric Svanberg

– Jag är hedrad över att ha blivit vald till ny preses för IVA och ser fram emot att fördjupa mitt engagemang och vara med och bidra till IVAs viktiga roll i gränslandet mellan akademi, industri och näringsliv, säger Marcus Wallenberg.

– Jag är mycket glad att akademien nu valt Marcus Wallenberg till IVAs nästa preses. Marcus Wallenbergs har lång och gedigen erfarenhet inom svenskt näringsliv och stort engagemang i att lyfta excellent forskning som grund till Sveriges konkurrenskraft. Jag ser fram emot att fördjupa vårt samarbete efter årsskiftet då han tillträder, säger Tuula Teeri, vd för IVA.

Fakta om IVA

IVA leds av ett presidium som också är akademiens styrelse. Preses leder akademiens sammankomster och presidiets sammanträden. Preses är också akademikollegiets ordförande och kallar till sammanträden med kollegiet. IVAs högsta beslutande organ är Akademisammankomsten. Här har alla ledamöter rösträtt bland annat om när beslut om inval av svenska ledamöter sker efter förslag från avdelningarna. I över 100 år har IVA varit en mötesplats för Sveriges framtid. IVA samlar kompetens och erfarenhet från cirka 1 200 invalda akademiledamöter och 250 företag. Vi bygger broar mellan näringsliv, offentlig verksamhet, akademi och politik. Läs mer på www.iva.se

Kontaktinformation

Per Andersson
Pressansvarig
Telefon 072-071 39 73