Maria Sunér Fleming: Fullt möjligt göra mer med mindre energi

Relativt sett kan svensk industri på sikt halvera sin energianvändning. – Det gäller att göra mer med mindre, säger Maria Sunér Fleming, ordförande för en arbetsgrupp inom IVA-projektet ”Ett energieffektivt samhälle”

Energieffektivisering är inget nytt för svensk industri. Från 1970 till nu har industriproduktionen ökat kraftigt med nära nog oförändrad energianvändning. Men, anser arbetsgruppen, det är fullt möjligt att fram till 2050, relativt sett, halvera industrins användning av energi. Detta trots att industriproduktionen årligen förväntas öka med två procent.

Men alla åtgärder för att effektivisera användningen av energi blir inte verklighet. Trots att de faktiskt kan vara lönsamma.

Några egentliga tekniska hinder finns inte. Större språng tas förstås i samband med investeringar. Därför är det generella investeringsklimatet en viktig faktor.

Men stötestenar finns. Konkurrens om tid och pengar inom företagen är ett. Prioritering av kärnverksamheten en annan. Kunskapsbrist en tredje.

– Eldsjälar som kan kommunicera fördelarna med energieffektivisering är förstås bra och högsta ledningens engagemang är mycket viktigt, säger Maria Sunér Fleming, energi- och klimatexpert på Svensk Näringsliv.

Gruppens rapport som nyligen presenterades har mynnat ut i flera rekommendationer och förslag riktade till såväl företag som politiker och myndigheter.

Företag som vill vara i framkant när det gäller energieffektivisering ska exempelvis sätta upp mål och minst lika viktigt följa upp dessa. Synliggörs frågan blir det lättare att avsätta tid och resurser så att lönsamma åtgärder verkligen blir genomförda.

– Är man proaktiv kan man undgå att drabbas av yttre krav.

Myndigheter kan hjälpa till genom att utveckla verktyg typ livscykelanalyser.

Rekommendationen till politiker är att bland annat att ta sig en särskild funderare på hur små och medelstora företag ska få fart på sitt arbete med energieffektivisering. För de mindre företagen är detta ofta en lågprioriterad fråga.

Daniel Johansson, statssekreterare på näringsdepartementet är i stort positiv till gruppens rapport. Han påpekar att det är bra att gruppen poängterar att energieffektivisering är ett relativt begrepp.

– Det får vi strida hårt för. Intensitetsmål är däremot bra. Absoluta tak skulle hindra tillväxten, säger han.

Daniel Johansson tror inte på mer reglering, men väl på effektiva styrmedel.

– Gruppens rekommendationer kunde dock ha varit mer specifika.

Också Jan Johansson, koncernchef för energitunga SCA, anser att det går att halvera energianvändningen i relation till företagens förädlingsvärde. Procentuellt sett är, hävdar han, potentialen ännu större för mindre företag än för de riktigt stora.

– Visst kommer energiförbrukningen i absoluta tal att öka, men det måste ske på ett smart sätt, säger han.

SCA har sedan lång tid energimål. Uppföljning av dessa är väsentligt för att nå goda resultat.

Finansmarknaden håller ögonen på energifrågorna. Det menar Anna Nilsson som är hållbarhetschef på Swedbank Robur.

– Vi gör hållbarhetsanalyser på företag. Energi och klimat är viktiga för våra beslut, säger hon.