Marianne Dicander Alexandersson, rådgivare, styrelsearbetare och Ledamot, IVAs avd. VI

Marianne Dicander Alexandersson är styrgruppens ordförande i projektet Research2Business (R2B). Hon är civilingenjör inom kemiteknik vid Chalmers Tekniska Högskola. Hon har bred förankring i näringslivet. Hon har exempelvis varit vd för Kronans droghandel, vice vd för Apoteket AB, vd för 6 AP-fonden och är nu från ett styrelseperspektiv engagerad i företag och som affärs- och ledarskapsrådgivare i bland andra Volvo Cars.
marianne-dicander-alexandersson-hq-1200px.jpg

Hon har också en gedigen erfarenhet från akademin. Marianne var engagerad i Chalmers styrelse under 10 år. Nu är hon ordförande i Sahlgrenska Science Park med fokus på samverkan såväl mellan företag som det offentliga samhället och olika aktörer inom sjukvården.

- Sahlgrenska Science Park är en samverkansarena med många olika aktörer och ett nätverk med ett åttiotal bolag knutna till sig. Som ordförande ska jag främja samverkan mellan många olika parter och belysa möjligheterna som finns när vi samarbetar mellan sjukvård, näringsliv och samhälle. Det utvecklas hela tiden och många företag och start-ups har fått hjälp med deras affärsutveckling genom oss, säger hon.

Vad gjorde att du ville engagera dig som styrgruppsordförande?

- Att få ut fler innovationer på marknaden, skapa mer värde av forskningen och stärka Sveriges konkurrenskraft är verkligen ett högintressant område för mig. Och jag vet att IVA verkligen kan göra skillnad här som en neutral plattform och det ser jag också som en av förutsättningarna för att kunna driva det här projektet. Dessutom är det ett spännande projekt för IVA med ett nytt grepp. Research2Business är både experimenterande och operativt. Det känns väldigt positivt för mig att vara med och bidra det till. Sen var det också viktigt för mig att veta, innan jag tackade ja, att IVA har valt en så bra och kompetent projektledare som brinner för innovation som Malin Mohr. Hon är drivande och professionell och man också kan skratta tillsammans med henne. Det är extra viktigt att styrgruppen trivs med varandra och har roligt eftersom vi alla arbetar på ideell basis.

Hur ser du på din roll i styrgruppen?

- Som ordförande är det jag som ska se till att projektet drivs framåt så att vi når våra mål och att vi i styrgruppen verkligen drar nytta av medlemmarnas alla individuella kompetenser. Och så klart också stötta projektledaren i hennes arbete.

Vad har hänt i projektet efter tre år?

- Vi har skapat en plattform som lever vidare. Där möten ger resultat och genomslag i form av nyttogörande. Med det menar jag; nya företag, nya affärer, forskning som når ut till företag, forskning som når ut till nya marknader och nya typer av affärsmodeller baserat på forskning. Kompetensöverföring i olika former är också en viktig nyttogörare. I R2B satsar vi på olika former av nätverkande, men också exempelvis mentorverksamhet samt en årlig summit. Den blir en skärningspunkt och en mötesplats för projektets intressenter och deras respektive fokusområden. Man kan betrakta R2B som nyttig katalysator, möjliggörare och en inspirationskälla som är till för både akademin, forskarna och för näringsliv och samhälle. Det är ett nationellt projekt men vi blickar hela tiden utåt och tar intryck och lärdom av internationella projekt.

Vilka var dina tankar om sammansättningen av personer i R2Bs styrgrupp? Hur lyckades IVA sätta samman en bra grupp?

- Vårt mål var att starta upp med en liten och effektiv grupp med engagerade personer som tillsammans har erfarenhet från forskning, företag, akademi, samverkan, entreprenörskap och innovation. Gärna personer med flera infallsvinklar för att få ett brett perspektiv men också för att hålla nere antalet medlemmar i styrgruppen.

I styrgruppen har begreppen delaktighet, samverkan och oberoende varit uppe. Vad menas med det?

- För att fånga upp behoven och den kompetens som finns hos intressenterna för projektet behöver vi en projektorganisation med referensgrupper/projektråd som är både tongivande och idéskapande. Här har Innovationskontoren en nyckelroll. Projektet kommer att ha mycket externa kontakter, lyssna och vara lyhörda.  Nyckeln är samverkan för att vi tillsammans ska stärka svensk konkurrenskraft.

Kontaktinformation

Malin Mohr
Projektledare
Telefon 073 - 635 93 50