Martin Lorentzon och Maria Rankka nya ledamöter i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, valde vid den senaste akademisammankomsten in sex nya ledamöter. Martin Lorentzon, Maria Rankka och Susanne Ås Sivborg är några av de nyinvalda.

- IVAs ledamöter är navet i akademin och de spelar en avgörande roll för vår verksamhet, säger IVAs vd Björn O. Nilsson. Jag ser fram emot att få samarbeta med våra sex nya ledamöter.

Martin Lorentzon, född 1969, väljs in i IVAs avdelning för Utbildning och forskning. Martin Lorentzon är en av grundarna till både Spotify och Tradedoubler. Spotify har i dag över 100 miljoner användare i 60 länder. Företaget har helt förändrat musikbranschen och dess affärsmodell i grunden. Lorentzon har fått en rad utmärkelser, bland annat utsågs han till teknologie hedersdoktor vid Chalmers tekniska högskola 2015. Han är ledamot i Telias styrelse och aktiv i IVA-projektet Prins Daniels Fellowship. Martin Lorentzon är civilingenjör från Chalmers.

- Jag har redan arbetat med IVA under flera år i olika projekt och det ska bli både roligt och intressant att få fördjupa detta arbete ännu mera! Är det något som jag brinner för så är det verkligen skolan och forskningen i Sverige, säger Martin Lorentzon.

 

Maria Rankka, född 1975, väljs in i IVAs avdelning för Utbildning och forskning. Hon är sedan 2010 vd för Stockholms Handelskammare. Hon är även styrelseledamot i Business Sweden, Stockholmsmässan, Trafikverket och Pop House AB. Hon har varit vd för Stiftelsen Fritt Näringsliv och chef för Timbro. Maria Rankka är även kolumnist i Svenska Dagbladet. Hon har en fil. kand. - examen i statskunskap från Uppsala Universitet och har gått Stanford Executive Program på Stanford Graduate School of Business. 

- Det är hedrande att ha blivit ledamot av IVA. Jag hade i februari nöjet att få delta i IVAs spännande Royal Technology Mission till Japan och det gav mersmak. Det finns ett stort behov av institutioner som IVA för att Sverige ska fortsätta att ligga i den teknologiska framkanten, säger Maria Rankka.

 

Susanne Ås Sivborg, född 1959, väljs in i IVAs avdelning för Utbildning och forskning. Hon är sedan september 2008 generaldirektör på Patent- och registreringsverket, PRV. Under årens lopp har hon arbetat mycket nära forsknings- och utvecklingsorganisationerna på AstraZeneca och Electrolux. Susanne Ås Sivborg har bred kunskap om privat och statlig verksamhet, samt intresse för forskningsrelaterad verksamhet. Genom styrelseuppdrag inom staten, inte minst genom KTHs styrelse, har Susanne Ås Sivborg kommit närmare den akademiska forskningsvärlden, något som också förstärktes under uppdraget som regeringens samordnare för Life Science under 2014. Hon har en civilingenjörsexamen från KTH (Väg och Vattenbyggnad).

- Jag är mycket glad och hedrad att bli ledamot i IVA och i avdelningen för Utbildning och forskning. IVA är mycket intressant och ett mötes- och diskussionsforum där beslutsfattare från näringslivet och samhället möts. Jag ser fram emot att engagera mig ännu mer i IVAs och akademiens arbete, säger Susanne Ås Sivborg.

 

Ellis Rubinstein väljs in som utländsk ledamot i IVA. Ellis Rubinstein är sedan 2002 vd för the New York Academy of Sciences. Han var även chefredaktör för tidskriften Science mellan 1993 och 2002, och är sedan ett antal år flitigt anlitad rådgivare för bland annat FN. Ellis Rubinstein har ett stort engagemang för ungdomars intresse för naturvetenskap, teknik,  ingenjörskunskap och matematik (STEM) och är bland annat initiativtagare till Global STEM Alliance. Tillsammans med Sveriges unga akademi har han etablerat en tydlig koppling mellan Sverige och Global STEM Alliance. Ellis Rubinstein har också nyligen börjat samverka med H&M i deras satsning på uthållighetsfrågor och är ledamot av juryn för det nyinstiftade priset H&M Global Change Award. Ellis Rubinstein har nyligen börjat samverka med H&M Foundation som medlem i den expertpanel som utser vinnarna i den årliga innovationstävlingen Global Change Award.

 

Arnold Lee Swindlehurst, född 1960, väljs in som utländsk ledamot i IVA. Professor Swindlehurst är för närvarande Associate Dean för forskning och forskarutbildning vid Henry Samueli School of Engineering, University of California at Irvine. Förutom sin akademiska karriär, har Swindlehurst också arbetat inom högteknologisk industri, bland annat som Vice President of Research på ArrayComm. Han är en av de ledande forskarna inom MIMO-system (Multiple Input Multiple Output) för trådlös kommunikation. Under 1996-97 var Arnold Lee Swindlehurst gästforskare på Uppsala Universitet och KTH. Besöket ledde till flera projekt med svenska forskare, bland annat har han gemensamma publikationer med runt tio svenska forskare.

Anders Vinberg, född 1949, väljs in som utländsk ledamot av IVA. Anders Vinberg hade mellan 2003 och 2016 en nyckelroll som Technical Fellow hos Microsoft i Seattle. Han tillhör en dryg handfull personer som tillsammans med ledningen stått för den framtida utvecklingen inom företaget. Anders Vinberg tog sin civilingenjörsexamen på KTH 1974 (teknisk fysik). Efter examen arbetade han ett par år som analytiker på Control Data Corporation i Sverige, men flyttade sedan till Kalifornien där han började sin framgångsrika karriär inom den amerikanska dataindustrin.

{Facts box}

Foto på Maria Rankka: Orlando G. Boström
Foto på Martin Lorentzon: Spotify

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42