Mary Walshok föreläser i Stockholm

Svenskättade Mary Lindenstein Walshok professor i sociologi på University of California San Diego, USA, föreläser på ESBRI i Stockholm den 10 mars mellan 15-17.
Walshok-Mary.jpg

Under sin föreläsning kommer hon bland annat att göra nedslag i San Diegos innovativa resa. Där finns mycket inspiration att hämta men, som Walshok säger: ”Innovation capacity comes in many shapes and colors”. Hon kommer  också att hämta exempel från andra regioner, där innovationskapaciteten är lägre.

Anmälan sker via ESBIs hemsida