Medaljörer med den äran 2015

En lastbilsnestor, en nätverksbyggare, Mr Max-labb och så en hyllad arkitekt. IVAs fyra guldmedaljörer 2015: Leif Östling, Mary Walshok, Gert Wingårdh och Mikael Eriksson.

 

Akademiens Stora Guldmedalj tilldelas teknologie hedersdoktor Leif Östling för hans utomordentliga insats som företagsledare, VD för Scania, som under hans ledarskap utvecklats till ett världsledande företag inom området tunga lastbilar. Hans strategiska ledarskap är baserat på övertygelse, gedigen kunskap och lång erfarenhet. Det har präglats av ett integrerat synsätt, konsekvens och ett stort förtroende för medarbetarna. Läs intervju med Leif 

 

Akademiens Guldmedalj tilldelas professor Mikael Eriksson för hans banbrytande och avgörande insatser för att utveckla vetenskaplig profil, koncept och teknik för synkrotronringar i forskningsanläggningarna MAX I, II, III och MAX IV (2016). Baserat på avancerad multidisciplinär forskning har han funnit innovativa lösningar, designat och förverkligat högteknologiska konstruktioner med oprövad teknik för breda vetenskapliga applikationer. Läs intervju med Mikael 

 

Akademiens Guldmedalj tilldelas professor Mary Walshok för hennes banbrytande insatser för att främja forskningsbaserat, innovationsdrivet företagande. Hon har utvecklat koncept och processer för att förnya näringslivet i olika regioner bl a i San Diego. Där startade hon 1985 vid UC San Diego CONNECT som därefter etablerats i Sverige. Konceptet kopplar tidigt samman entreprenörer med kapital och kompetens. Läs intervju med Mary 

 

Akademiens Guldmedalj tilldelas arkitekten och professorn Gert Wingårdh för sin långa gärning som arkitekt och skapare av ett stort antal uppskattade och prisbelönta byggnadsverk i Sverige och utomlands. Gert Wingårdh har under flera decennier haft en stark påverkan på svensk byggnadskonst och är en viktig förebild för dagens och morgondagens svenska arkitekter. Läs intervju med Gert