Medaljörer med den äran

Nollvisionens pappa, en av det svenska näringslivets verkliga tungviktare, en entreprenör med DIY som paroll och en gränsöverskridande professor. Möt IVA:s medaljörer 2014: Claes Tingvall, Sten Gustafsson, Jane Walerud och Sture Forsén. Här berättar årets fyra medaljörer om sina drivkrafter, lärdomar, framgångar och motgångar och hur de ser på forskning, utveckling och näringsliv.


Ekonomie, teknologie, medicine hedersdoktor Sten Gustafsson tilldelas IVAs stora guldmedalj för hans ytterst framstående gärning som företagsledare och styrelseordförande i ledande svenska industrikoncerner och bolag och för hans betydelsefulla insatser och djupa engagemang inom svensk forskning och högre utbildning. Läs intevju med Sten 

Direktör Jane Walerud tilldelas IVAs guldmedalj för sina insatser som serieentreprenör inom IT-området varigenom hon har blivit ett föredöme och en inspirationskälla för många yngre kvinnor. Genom att gå in tidigt i nystartade företag med såväl kapital som en gedigen arbetsinsats och sitt stora kunnande, har hon bidragit till att företagen kommit igenom den första svåra tiden, blivit framgångsrika och skapat nya jobb. Läs intervju med Jane

Professor Sture Forsén, Lunds universitet, tilldelas IVAs guldmedalj för hans banbrytande forskning inom fysikalisk kemi och hans visionära och kreativa initiativ för gränsöverskridande forskning till vetenskapligt och samhälleligt värde. Hans forskning pekade tidigt på hur dynamiska förlopp kan studeras hos molekyler med hjälp av kärnmagnetisk resonans spektroskopi (NMR) och så kallade saturation transfer experiment - en metod som nu börjat användas i magnetkameror. Han är den nyskapande initiativtagaren till Ideon och Pufendorfinstitutet i Lund. Läs intervju med Sture 

Adjungerad professor Claes Tingvall tilldelas IVAs guldmedalj för sitt grundläggande och banbrytande arbete inom trafiksäkerhetens område – såväl genom omfattande forskningsinsatser som genom sin förmåga att etablera och kommunicera den numera etablerade nollvisionen – visionen om att få ned antalet döda och svårt skadade i trafikolyckor till noll. Läs intervju med Claes