Mentorer sätter fart på forskares väg mot marknaden

Forskare, nyfikna på hur deras upptäckter ska nå en marknad, har god nytta av en mentor från näringslivet. Och mentorn får nya insikter om den akademiska världen. Det är slutsatser från ett nyligen avslutat mentorprogram i IVAs regi.

Under ett år har sju erfarna forskare från Stockholms universitet fått råd, stöd och hjälp av lika många, noga utvalda, mentorer från näringslivet. Allt för att rönen från forskningen på bästa sätt ska komma till nytta.

Några av forskarna har startat företag. Andra slipar nu på sina affärsidéer. Även forskare som redan driver företag har fått extra skjuts mot ökade kommersiella framgångar.

En förutsättning för att ett år med mentor ska ge resultat är förstås att mentorn har de kunskaper som adepten behöver och att personkemin mellan de båda är rätt.

Tony Apéria är forskare på Stockholm Business School. Han är grundare till Nordic Brand Academy som funnits sedan 2004.

– Jag har haft god nytta av min mentor, Charlotte Erkhammar, Kreabs koncernchef. Vi har jobbat bra ihop och hon bjöd in mig till möten på sitt kontor, sa Tony Apéria, vid projektets slutseminarium.

Kunder och marknad för verksamheten finns sedan länge. Samarbetet med Charlotte Erkhammar gav ändå möjligheter att sätta tydligare mål för verksamheten i bolaget.

En molekyl som kraftigt lindrar klåda och inflammation är ett resultat av professor Anna-Lena Spetz forskning. Hon har i samarbete med sin mentor, Carl-Johan Dalsgaard, Helthcap, under året utvecklat en kräm med den aktuella molekylen. Dessutom har hon startat bolaget Tirmed Pharma.

– Carl-Johan har varit lättillgänglig och lärt mig att tänka kritiskt. Jag har lärt mig en hel del om hur investerare tänker och om hur man tar fram ett läkemedel, sa Anna-Lena Spetz.

Även Carl-Johan Dalsgaard har haft utbyte av året som mentor.

– Interaktionen om möjligheterna med den här molekylen har varit spännande, sa han.

Anna Åkerfeldt doktorerade med avhandlingen ”Didaktisk design med digitala resurser”. Utöver forskning arbetar hon som föreläsare och har ambitionen att utveckla en app för visuellt stöd för uttal.

– Ingen annan på institutionen funderar på kommersialisering, så man skäms nästan lite, sa hon.

Hennes mentor, Jonas Kjellstrand, UCC Advisers, var klar över sin roll som mentor.

– Det gäller att försöka ge henne det hon vill ha. Inte att ge råd om vad hon ska göra, sa han.

Också Noushin Emami, som forskar på Institutionen för molekylär biovetenskap, är engagerad i ett nystartat företag.

– Jag har lärt mig mycket om hur man tar vetenskapliga rön vidare. Nu gäller det att ordna finansiering till bolaget, sa hon.

Professor Aji Mathew och Åsa Ek, Cellutech, kände varandra redan innan de blev adept och mentor.

– Det var riktigt bra att ha någon att prata med som förstår vad jag gör och som vet hur det ska bli en riktig produkt. Nu har jag börjat ana hur affärsmodellen ska se ut, sa Aji Mathew.

– Det har varit givande att vara mentor. Samtalen satte fingret på flera av mina egna frågeställningar. Nästan som att ha en egen mentor, sa Åsa Ek.

Peter Wilcke, Myndigheten för tillgängliga medier, har varit mentor åt Hannah Neuser som har en unik idé för ett pedagogiskt hjälpmedel som, med digital teknik, individanpassar läromedel. Hon behövde kontakter inom förlagsvärlden för att komma vidare. Mentorskapet fick dock utövas på distans eftersom Hannah flyttade till Schweiz.

– Mentorskap på distans låter besvärligare än det är. I praktiken fungerar det. Och jag hade de kontakter hon behövde. Mitt jobb är ju inte att göra hennes, sa Peter Wilcke.

De strukturbiologiska studier av botulinumtoxin, botox, som Pål Stenmark utfört på Institutionen för biokemi och biofysik belönades förra året av Sven och Ebba-Christina Hagbergs stiftelse. Pål Stenmark ser dock gärna att hans forskning leder till kommersialisering.

– Lärarundantaget är i och för sig bra. Men man får ju göra allt själv också. Jag förhandlade med stora bolag, men insåg att jag behövde hjälp.

Och hjälpen kom i form av Johan Christensson på Healtcap.

– Vi är intresserade av att ta fram nya produkter och Pål vill gå vidare, så vi passade varandra, sa han.

Alla forskarna var överens om att det i universitetsvärlden kan vara lite fult att tänka kommersialisering. Men att IVAs engagemang bidrar till att det blir mer acceptabelt.

Kontaktinformation

Malin Mohr
Projektledare
Telefon 073 - 635 93 50