Mer distans efter pandemin

Stora företag och lärosäten anpassade sig raskt när pandemin slog till. Digitalt och distans är nyckelord. Många snabbt införda förändringar blir, när krisen är över, det nya normala.

– Vi övergick till undervisning och examination på distans den 18 mars. Lärarna fick en vecka på sig att ställa om, sa Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet, vid ett webbinarium arrangerat av IVA-projektet Hållbar nystart för Sverige.

Många av Luleålärarna har erfarenhet av att undervisa på distans. De som saknade fick en snabbkurs. Och redan i februari hade en krisgrupp utvecklat scenarier för vad som skulle kunna hända.

– Övergången till distansundervisning gick bra. I framtiden blir det säkert mer sådan och fler digitala möten. De har en särskild kraft. Man känner sig närvarande, sa Birgitta Bergvall-Kåreborn.

Hon anser också att om lärosätena ska klara samhällets behov av kompetens så är det nödvändigt att tänka nytt.

– Vi lärosäten måste samarbeta mer. Två, tre skulle kunna gå samman och utveckla en gemensam utbildning istället för att varje högskola har sin egen, sa hon.

Också för Eon gick anpassningen till coronarekommendationerna bra. De åtgärder som genomförts har såväl kort- som långsiktiga perspektiv. Och bolagets investeringsplaner ligger fast. Det påpekade Eon:s Sverigechef, Marc Hoffmann.

– Driften har inte påverkats. Det viktiga är att hålla hjulen igång, sa han.

Ledarskap hör till det som är extra viktigt under de nuvarande omständigheterna.

– Arbetslivet är dramatiskt förändrat. Att skydda medarbetarna och hålla våra leveranslöften är prioriterat.

Lärdomar att ta fasta på när krisen är över är att digitala möten och digital kommunikation kan utvecklas än mer. Dessutom har sårbarhetsfrågorna fått ytterligare aktualitet.

Även för AB Volvo är ledarförmågan viktig. Den decentraliserade organisationen har, hävdade koncernens vd, Martin Lundstedt, underlättat.

– Eftersom koncernledningen är spridd över världen är vi vana vid digital kommunikation. Hälsa och säkerhet är prioriterade områden, sa han.

Sekventiell stängning av fabriker blev dock effekten när viruset började sprida sig i Wuhan.

– Nu är verksamheterna i gång igen, men i olika omfattning, sa Martin Lundstedt.

Viktigt är också att kunderna har god tillgång till de tjänster bolaget erbjuder.

– Det har vi lyckats bra med. Och det som var viktigt före pandemin är lika viktigt nu. Även i fortsättningen gäller det att skapa hållbar utveckling inom transportsektorn. Sådant som vi tänkt på innan kommer att genomföras än snabbare, sa han.

Systembolaget har också berörts rejält av pandemin. Och klarat det bra. Restauranger och gränser har varit stängda. Ändå har bolagets intäkter ökat med drygt tio procent.

– Vi ser en förflyttning av köpbeteende. Fler kunder väljer bättre kvaliteter och antalet hemleveranser ökar. Vår kundtjänst är hårt belastad, sa Magdalena Gerger, Systembolagets vd.

Men när andra företag har permitterat har Systembolaget anställt 500 personer.

– För oss har det varit viktigt med snabba beslut eftersom omställningen är omfattande. Vi har också lärt oss att chefer och kundtjänst inte måste finnas i Stockholm för att det ska fungera, sa hon och påpekade att plexiglasen vid kassorna och de utökade hygien- och städreglerna blir permanenta inslag i butikerna. Det blir också fortsatt utveckling av Systembolagets interna digitala mötesplatser.

Kontaktinformation

Karin Byman
Enhetschef
Telefon 070-574 70 72