Mer kollegialitet eller mer styrning för att stoppa vetenskapsfusk?

Frågan om hur man förebygger forskningsfusk var i fokus vid ett fullsatt seminarium vid IVAs sommaravslutning. IVAs pris för vetenskaplighet inom journalistiken delades ut till Bosse Lindquist, som granskat Paolo Macchiarini och Karolinska Institutet. Och forskningsminister Helene Hellmark Knutsson talade om vad regeringen gör i frågan.

SVT-journalisten Bosse Lindquist gav nyligen upphov till stora rubriker när han uppmärksammade forskningsskandalen runt den italienske kirurgen Paolo Macchiarini. Men vilket ansvar - och vilka möjligheter - har journalistkåren för att upptäcka och belysa forskningsfusk av olika allvarlig grad? Vilket ansvar åligger lärosätena? Forskarna själva? Och regering och riksdag?

Dessa frågor var på tapeten när IVA genomförde sin traditionsenliga sommaravslutning, med mingel, seminarium och utdelning av IVAs pris för vetenskaplighet inom journalistiken - Hans Bergström-priset.

Vid ceremonin tackade Bosse Lindquist djupt för tillkännagivandet, och angav också chefer och programansvariga på SVT, samt klipparen Emil Engerdahl som mycket viktiga för hans möjlighet att researcha och genomföra programserien "Experimenten" om forskningsfusk på Karolinska Institutet.

Bosse Lindquist fick samtidigt priset, à 100 000 kronor, mycket även för sin tidigare gärning som granskande journalist med ett stort engagemang i forskningsfrågor, som jurymedlemmen och IVA-ledamoten Jan-Olov Johansson påpekade.

Efter prisutdelningen talade Sven Stafström, generaldirektör Vetenskapsrådet, samt Margareta Norell Bergendahl, professor KTH, om hur man förebygger forskningsfusk. Vikten av ett eget etikarbete på lärosätena underströks, särskilt nu när publiceringshetsen blir allt hårdare.

Helene Hellmark Knutsson, minister för forskning och högre utbildning, talade sedan om regeringens syn på det som inträffade, samt om den utredning som nu tillsatts för att undersöka om en oberoende instans för forskningsgranskning bör införas. Frågor restes från auditoriet om inte ökad kollegialitet skulle kunna motverka den sortens alltför blinda styrning mot lovande forskningsresultat som förekom på Karolinska Institutet. Andra inlägg handlade om att forskningen primärt bör styra sig själv - men att styrelsen vid ett lärosäte bör kliva in när detta inte funkar, ur exempelvis etisk synpunkt.

IVAs preses Leif Johansson avslutade sedan seminariet - och öppnade upp för kvällens mingel och sommaravslutning på IVAs innergård - med att säga hur granskning av vetenskapen förvisso var ett av de ben som behövdes inom medias uppmärksammande av forskning. Ett annat, synnerligen viktigt, ben är också att lyfta upp vetenskapliga resultat inför allmänheten, det vill säga att skapa medvetenhet och kommunicera om forskning till omgivningen.


Läs en längre intervju 


Se hela prisutdelningen 

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42