Mer makt till lärarna recept för bättre skola

Medvetenheten om skolans situation är god. Många förslag finns för att åter placera svensk skola i internationell toppklass. Mer inflytande för professionen, lärarna, kan vara en lösning.

Skolans situation och orsakerna bakom de allt sämre resultaten var  ett hett ämne vid ett av IVAs seminarier i Almedalen.

Torkel Klingberg är professor i kognitiv neurovetenskap. Han forskar om hur yngre barn egentligen lär sig matte bäst.

– Mycket handlar om inställningen. Enkelt kan man säga att det krävs kämpaanda på samma sätt som för den som vill bli bra i fotboll eller siktar på att bli konsertpianist. Tyvärr är det inte så i skolans värld, sa han.

Torkel Klingbergs rön finns numera som en app på nätet och används, enligt honom, av 100 000 elever för matteträning.

Lärarutbildningen kan vara en anledning till de dåliga resultaten i skolan. Det hävdade Per Kornhall som är forskare och debattör.

– Praktisk kunskap om hur man undervisar har tagits bort ur lärarutbildningen. Vi har heller inte haft någon empirisk forskning inom skolan, sa han.

De som kan något om hur man undervisar är lärarna. Per Kornhall anser därför att lärarkåren måste få mer makt på flera plan.

– Det kräver dock politiska beslut.

Det finns naturligtvis framgångsrika skolor i Sverige. De kännetecknas, enligt Per Kornhall, av att lärarna jobbar tillsammans med att utveckla lektioner och att undervisningen sker i helklass.

Lena Hallengren (S), ordförande i riksdagens utbildningsutskott, trodde inte att hela lärarutbildningen behövde göras om. Däremot behövs tid och möjlighet till kollektivt lärande.

– Det är viktigt för skolan att inte ta de snabba lösningarna, sa hon.

Betty Malmberg (M) är ledamot i riksdagens utbildningsutskott. Hon tyckte att tanken att professionen, lärarna, ska styra mer var intressant.

– Lärarnas ledarskap är viktigt. Dessutom är det väsentligt att ställa höga krav på eleverna, sa hon.