Metall-basen Anders Ferbe vill ha forskning om ny kärnkraft

På kort sikt vill han att regeringen avskaffar den särskilda effektskatten på kärnkraft. Men Anders Ferbe, förbundsordförande i IF Metall och styrgruppsledamot i Vägval el, öppnar även för ny svensk kärnkraft efter 2050.
AndersFerbe-1200px.jpg

Den senaste tiden har både Vattenfall och E.ON aviserat att lönsamhetsproblem tvingar bolagen att avveckla vissa reaktorer i förtid. Besked som fått kärnkraften att åter hamna högt på samhällsagendan. Anders Ferbe är en av dem som ser med oro på utvecklingen.

– Jag tänker främst på den förtida avvecklingen av ett flertal kärnkraftsreaktorer och den effekt det kan få för den energiintensiva industrin, och i förlängningen för jobben och för IF Metalls medlemmar.

Nyligen skrev han ett debattinlägg, där han propagerar för satsningar på både vattenkraft och kärnkraft. Enligt honom är det viktigt för en stabil energiförsörjning att dagens reaktorer får gå sin fulla livslängd. På kort sikt föreslår han därför en slopad effektskatt. Men Anders Ferbe går längre än så. Han vill även att regeringen satsar på ny kärnkraftsteknik. 

– Vi kan inte stänga dörrar för ny teknik. Fjärde generationens kärnkraft kan bidra positivt till både svensk och global klimatnytta. Även ur konkurrenshänsyn är det viktigt att Sverige ligger i framkant när det gäller forskning, också kring fjärde generationens kärnkraft, säger Anders Ferbe.

Dagens svenska reaktorer tillhör andra generationens kärnkraftsteknik. De reaktorer som byggs idag tillhör tredje generationen, men redan pågår forskning runtom i världen – även i Sverige – för att ta fram fjärde generationens kärnkraft. Dessa reaktorer finns endast på ritbordet, men teknikens förespråkare talar om potentiellt både säkrare och mer miljövänlig elproduktion än med dagens teknik. Anders Ferbe anser att Sverige bör satsa mer på fjärde generationens kärnkraftsteknik – så att den är kommersialiserbar när de sista av dagens reaktorer avvecklas runt 2040. 

– I framtiden kan elanvändningen komma att öka. För att klara av en ökning och samtidigt nå högt uppsatta klimatmål kan kärnkraften spela en viktig roll, säger Anders Ferbe.

– I dag har vi en stabil energiförsörjning, men vi vet att det inte kommer se ut så i framtiden. Vi står inför ett vägval huruvida kärnkraften ska vara en viktig del även i det framtida energisystemet.