Metaller ur vatten

En utmaning inom metallåtervinning är att lyckas återvinna även små kvantiteter av exempelvis tungmetaller ur avfall och vatten. Kemiteknikföretaget Chromafora har lyckats.
Vatten_1200px.jpg

Återvinningsföretaget Ragn-Sells, som är aktivt inom IVAs projekt Resurseffektiva affärsmodeller, har nyligen gått in som huvudinvesterare i kemiteknikbolaget Chromafora. Anledningen är till stor del Chromaforas mycket lovande teknik för att återvinna små kvantiteter tungmetaller ur vatten. Genom denna innovation kan mängden farligt avfall som lämnas till deponi minskas rejält.

En ytterligare finess med Chromaforas teknik är att den möjliggör selektiv separering av metallerna, det vill säga att de utvunna metallerna kan skiljas åt sinsemellan. Som Anders Kihl, utvecklingschef på Ragn-Sells, uttrycker det gör tekniken det möjligt för företaget och dess kunder att "plocka russinen ur kakan". Särskilt branscher som gruvnäringen och processindustrin kan tjäna på tekniken - liksom alla som strävar efter att utvinna sällsynta jordartsmetaller.

Under första halvåret i år hoppas Ragn-Sells och Chromafora kunna inviga en gemensam demonstrationsanläggning för att visa och analysera tekniken i större skala.

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42