”Global syn på forskning och innovation behövs”

Mikolaj Norek, Forum Manager för Forum för Innovation Management (FIM) och engagerad i styrgruppen för IVA-projektet Research2Buiness (R2B), menar att samverkan mellan forskare och näringsliv är en nyckel till att rusta Sverige inför de snabba teknikskiften som vi står inför.
Styrgrupp SB Mikolaj Norek.jpg

- I hundratals år har forskning och innovation vuxit fram lokalt i Sverige, men när forskarna rör sig allt mer över landgränserna sätts gamla mönster ur spel och kräver nya förhållningssätt. Det är komplext och svårt att behålla resultat av forskningen där den växer fram, säger Mikolah Norek.

Det är också mot den bakgrunden som Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) har startat projektet Research2 Business (R2B). Målet med projektet är att förstärka och öka samverkan mellan forskning på högskolor och universitet och företag för allas ömsesidiga nytta. Fler framgångsrika samarbeten kring forskningsresultat som mynnar ut i nya innovationer eller annan affärsutveckling stärker Sveriges konkurrenskraft och en positiv samhällsutveckling.

Mikolaj Norek har drivit företag både i Österrike där han är uppvuxen samt i Sverige. Med studier inom ekonomi och filosofi har han ett utpräglat intresse för sociala och psykologiska drivkrafter bakom ekonomiska kunskaper. En utbytesperiod på Handelshögskolan i Stockholm ledde till att Sverige sedan blev hans hemvist.

Det har blivit mycket mer komplext och svårt att få behålla resultaten av forskningen där den växer fram.

Som Forum Manager för verksamheten Forum for Innovation Management (FIM), en opolitisk think-tank inom Karl-Adam Bonniers stiftelse, kan Mikolaj Norek bidra starkt till utvecklingen av R2B.  

- Jag får möjlighet att arbeta med strategier och idéer som kan leda till nya policys för att förändra politiken. FIM driver bland annat ett innovationspolitiskt debattforum. Vi uppfattar oss som en katalysator eller honest broker inom innovationssystemet, säger Mikolaj Norek. 

Vad har du för förväntningar och förhoppningar på Research2Business?

- Det har blivit mycket mer komplext och svårt att få behålla resultaten av forskningen där den växer fram. I R2B kan vi lyfta problematiken och samla ett nationellt intresse för forskning och innovation – men med ett globalt synsätt.

I Sverige har vi har vi i alla tider haft en stark tro på samverkan när det kommer till forskningen.  Det är bra men i en global forskningsvärld är det mer komplext än så. Sverige investerar i forskningsmiljöer och förlitar sig till tillitskontraktet, utan att se till vad forskarna anser vara relevant.

Mikolaj Norek har även varit delaktig i mentorsprogrammet Mentor4Research på IVA, där forskare vid svenska lärosäten kopplats samman med mentorer i näringslivet.

- Jag har lärt mig mycket genom arbetet med Mentor4Research. Av deltagarna visade det sig att 72 procent inte var svenska och knutna till andra universitet, ofta utanför Europa. Många av forskarna i mentorprogrammet har idag lämnat Sverige. Vidare får man komma ihåg att dessa nu är viktiga ambassadörer för Sverige, präglade av en svensk forskningsmiljö. Det handlar om att förstå dynamiken bättre för att förbättra forsknings- och innovationsklimatet! 

Kontaktinformation

Malin Mohr
Projektledare
Telefon 073 - 635 93 50