Största satsningen inom området

Wallenbergstiftelsens storsatsning på materialforskning omfattar över tre miljarder kronor fram till 2033.

Magnus Berggren är professor i organisk elektronik vid Linköpings universitet och föreståndare för programmet.

– Det här är ett kraftfullt, konkret initiativ för en hållbarare värld. Att minska miljö- och klimatavtrycken från materialen vi använder i vår vardag och inom industrin är nödvändigt för att uppnå uppsatta klimat- och miljömål, säger Peter Wallenberg Jr, som är ordförande i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Större delen av pengarna går till ett helt nytt forskningsprogram, Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability, förkortat Wise, som nu får 2,7 miljarder kronor.

Magnus Berggren, som är professor i organisk elektronik vid Linköpings universitet, är föreståndare för programmet.

– Det är den största forskningssatsningen exklusivt fokuserat på naturvetenskap i svensk historia, säger han.

Sex stora universitet är med i programmet: KTH, Chalmers, Uppsala, Lund, Stockholm och Linköpings universitet, som också är värduniversitet. Målet är att ta fram nya material som ska bidra till att minska koldioxidutsläppen och påverkan på miljön.

– På dessa sex universitet finns forskningsmiljöer inom materialvetenskap av tillräcklig omfattning och excellens för att utveckla ett sådant här program. De har kapacitet att klara ett stort antal forskningsprojekt samt att inledningsvis göra två strategiska rekryteringar.

Fokus är på grundforskning inom fyra områden: att omvandla, lagra och distribuera energi, att ersätta sällsynta, energikrävande och giftiga material med cirkulära hållbara material, att motverka föroreningar, rena och skydda atmosfär, mark och vattendrag samt att bedriva grundforskning som leder helt nya material för hållbar teknik och hållbara tillämpningar.

Total ska 25 internationella forskargrupper rekryteras. En forskarskola med plats för 150 doktorander och 30 industridoktorander, samt 150 postdoktorer och 30 industripostdoktorer, ska byggas upp.

Redan i år kommer de sex universiteten att kunna söka medel för doktorander och postdoktorprojekt samt starta strategisk rekrytering av unga forskare. Under våren ska totalt 13 tjänster för unga forskare utlysas, fördelade på de sex universiteten. Målet att de ska vara igång och jobba vid årsskiftet.

– De söker våra utlysta tjänster i internationell konkurrens. Vi vill ha in en kraftfull ny generation. Gråskägg som jag själv ska inte söka, säger Magnus Berggren.

Att tjänsterna är fördelade på de sex universiteten innebär inte att de mindre universiteten är uteslutna. Exempelvis får Luleå tekniska universitet möjlighet att strategiskt rekrytera en yngre forskare.

– Vi vill inte stänga några dörrar. Det kan finnas specifika grupper vid sidan om de stora på de sex universiteten. Vi ska försöka se till att vi inte missar någon av de mest excellenta forskarna, säger Magnus Berggren.

Industridoktorander – som är forskarstudenter på något av universiteten men bedriver huvuddelen av forskningen på sitt företag – ger industrin möjligheter att komma in i bilden. Det ska också skapas mötesplatser där företag, offentlig sektor och andra organisationer kan samarbeta med de akademiska forskarna kring utvalda frågeställningar.

– Vi hoppas få igång en handfull sådana inom det första halvåret. Det är ännu inte klart var de ska ligga. Vi är öppna för olika placeringar, men det kanske är bra om de finns nära en bilindustri, kemiindustri, batteriindustri eller ett testcenter, säger Magnus Berggren.

– Det handlar inte om att forskare ska utveckla produkter, men vi ska omfamna frågeställningar från industrin där det saknas kunskap.

I den nu aktuella satsningen på materialforskning ger Wallenbergstiftelsen dessutom 380 miljoner kronor till Wallenberg Wood Science Center för forskning om förnybara material från skogsråvara.

DETTA ÄR WISE

Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability, Wise, är ett program som löper mellan 2022 och 2033. Wallenbergstiftelsen satsar 2,7 miljarder kronor på programmet.

25 internationella forskargrupper ska rekryteras. En forskarskola ska byggas upp med plats för 150 doktorander och 30 industridoktorander, samt 150 postdoktorer och 30 industripostdoktorer.

Dessutom ger stiftelsen forskningscentret Wallenberg Wood Science Center ytterligare 380 miljoner kronor. Centret grundades 2009 för att utveckla material från skogsråvara. I och med detta har Stiftelsen totalt satsat en miljard kronor på forskning inom Wallenberg wood science center.

LIKNAR WASP

Upplägget med starka forskargrupper, strategiska rekryteringar av doktorander, industridoktorander och plattformar där industrin kan komma in, liknar Wallenbergstiftelsens program för autonoma system, Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program, förkortat Wasp.

Programmet som startade 2015 och sträcker sig fram till 2029 innehåller en satsning på grundforskning, utbildning och rekrytering inom autonoma system och mjukvaruutveckling.

Fem stora universitet är med i programmet: KTH, Chalmers, Umeå, Lunds och Linköpings universitet.

Stiftelsens har satsat totalt 4,2 miljarder kronor på programmet fram till år 2029, vilket gör det till den enskilt största privata forskningssatsningen någonsin.

Kontaktinformation

Lars Nilsson
Chefredaktör
Telefon 0709-64 52 64