Sverige kan bli världsledande i omställningen

Stålbolaget H2 Green Steel har planer på att tillverka fossilfritt stål i en ny fabrik som ska byggas strax utanför Boden, med produktionsstart 2024.

Det finns ett stort ekonomiskt värde för ett företag att få ner koldioxidutsläppen, enligt Maria Persson Gulda som är teknisk direktör i stålbolaget H2 Green Steel.

Än så länge går arbetet enligt plan, berättar Maria Persson Gulda som är företagets tekniska direktör.

– Vi är klara med utformningen av stålverket och har lämnat in ansökan till mark- och miljödomstolen före jul. Nu pågår en kompletteringsfas samt finansieringsprocess där målet är att vara klar med full finansiering före året slut, säger hon.

Maria Persson Gulda är en av fyra företagsrepresentanter i styrelsen för forskningsprogrammet Wise.

– Sverige har en tung basindustri med lång historia och mycket erfarenhet. Vi har även flera lärosäten med ledande forskning på många olika typer av material. Material står för 25 procent av världens koldioxidutsläpp och med den utgångspunkten kan Wallenbergsatsningen ge Sverige en världsledande position i omställningen, säger hon.

Järnmalm innehåller syre. I traditionell stålframställning används kol och koks för att ta bort det syret. I den fossilfria processen används i stället vätgas för att göra samma sak. Den vätgas som behövs för det tillverkas i en så kallad elektrolysör – och det är ett av de områden där material har stor betydelse.

– Vi behöver få ner kostnaden för materialet i elektrolysören, utan att försumma effektiviteten. Om vi kan få en bättre katalytisk förmåga, utan att behöva använda dyra ädelmetaller, kan priset på en elektrolysör gå ned drastiskt. Även storleken av elekrolysörerna kan minska radikalt, vilket skulle få ned kostnaderna ännu mer. Vi vill också gärna förbättra materialen som används i rör och valv för trycksatt lagring, för att kunna lagra vätgasen billigt utan att materialet blir sprött.

Allt kol är inte borta i processen, även om kol inte används för att få bort syre från järnet. Kol behövs i legeringen för att stålet ska bli formbart och härdbart.

H2 Green Steel har som mål att använda biobaserat kol, men i små mängder, för att kunna minimera koldioxidutsläppen. Det biobaserade kolet finns, men behöver enligt Maria Persson Gulda optimeras.

– Vi skulle också vilja se forskning om nästa generation, lättare, hållfasthetsstål.  Ju mindre stål vi behöver använda i bilarna, desto mindre energi går åt för att driva dem, säger hon.

Företagen har möjligheter att komma in i materialforskningsprogrammet på två sätt. Dels via industridoktorander – som är forskarstudenter på något av universiteten men bedriver huvuddelen av forskningen på sitt företag. Dels ska det skapas mötesplatser där företag, offentlig sektor och andra organisationer kan samarbeta med de akademiska forskarna kring utvalda frågeställningar.

Där kan frågor kring vätgas bli viktiga.

– Det sker en jätteuppskalning av vätgasproduktionen i världen. Vi behöver vara agila från akademin och från företagens sida, så att vi snabbt kan testa och få ut nya material på marknaden. Vi bygger ett labb med Luleå tekniska universitet där vi ska testa befintlig teknik på ett helt nytt sätt för att utveckla elektrolysörer och integrationen. Dessa samarbeten är jätteviktiga för oss.

Enligt Maria Persson Gulda finns det ett stort ekonomiskt värde för företagen om de kan få ner koldioxidutsläppen. Efterfrågan från kunder är stor.

– Vi har tittat på utsläpp i hela värdekedjan för våra kunder och oss själva och identifierat material som en stor källa. Men vi tänker inte bara utsläppsreduktion. Vi tänker också cirkulärt. Till exempel cirkulerar vi allt vatten på fabriken och släpper inte ut vatten i Luleå älv. Vi designar även fabriken för att hantera olika typer av slagg, så att andra industrier kan använda dem på bästa sätt.

Kontaktinformation

Lars Nilsson
Chefredaktör
Telefon 0709-64 52 64