Miljösmart logistik logiskt

En ny rapport från konsultföretaget Sweco visar på ökad utveckling för svensk e-handel. Nya hubbar för att hantera de växande logistikbehoven föreslås därför. IVAs Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi arbetar också med denna fråga och kommer snart med en branschöverskridande rapport på området.
Green_truck_1200px.jpg

Enligt tidningen Intelligent Logistik dubbleras svensk e-handel var femte år, och utvecklingen beräknas fortsätta. På uppdrag av Huddinge kommun har konsultkoncernen Sweco nu utvecklat ett antal rekommendationer för att visa hur kommuner kan planera för att hantera e-handelsutvecklingen. Bland annat föreslår företaget att särskilda hubbar för e-handel byggs för att göra distributionen till slutkonsumenten effektiv.

"– Poängen med hubbar är att korta avståndet för det sista transportledet fram till slutkunden, den så kallade last mile, som anses vara den dyraste, minst effektiva och mest förorenade delen i e-handelskedjan. Dessutom åstadkommer en hubb snabbare leveranser och möjligheter till samfraktning. På det sättet tar kommuner större roll i logistikfrågorna där en av de viktigaste aspekterna är att utnyttja befintlig infrastruktur resurseffektivt", kommenterar Henrik Karlsson, trafikplanerare och rapportförfattare vid Sweco till tidningen Intelligent Logistik.

Vidare föreslås en bostadsplanering som skapar effektivare interndistribution, inklusive tillfälliga utrymmen för lastning och lossning, leveransboxar i entréplan och smarta dörrar, liksom etablering av leveransskåp i offentliga byggnader, att fler ombud etableras vid allmänna ytor och att kapaciteten för avfallshantering ses över, eftersom en ökande e-handel ger mer emballage. Detta enligt Förvaltarforum.

Förslagen kommer att fångas upp av IVAs projekt Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi, som lite senare i höst utkommer med en branschöverskridande rapport om de viktiga livsmedelstransporternas resurseffektivitet och klimatpåverkan.