Milosz Tersmeden: Svenska vd:ar tror på bättre tider

Världsekonomin blir bättre i år än förra året. Det tror majoriteten av de 336 svenska företagsledare som svarat på konsultbolagets Axholmens enkät. Optimismen gör att drygt hälften av företagen tänker nyanställa.

För fjärde året i rad har Axholmen tagit pulsen på ett tvärsnitt av de svenska företag som har en omsättning över 200 miljoner kronor.

– Inställningen till den makroekonomiska utvecklingen är markant förbättradjämfört med förra året, sa Milosz Tersmeden, vd för Axholmen, när undersökningens resultat presenterades vid ett frukostmöte arrangerat av IVA:s näringslivsråd.

Om företagsledarna tippar rätt så blir den makroekonomiska utvecklingen allra bäst i Sverige och USA. För Bric-länderna tror vd:arna visserligen också på ett gott år, men inte alls i samma nivå som för Sverige och USA.

Men de svenska ledarna är, trots sin optimism, försiktiga. Några satsningar på nya marknader eller produkter tänker de inte genomföra. Bara 6 procent av de svarande siktar på nyheter i utbud eller marknad.

Däremot syns framtidstron när det gäller nyanställningar.

– Drygt hälften av företagen säger att de ska nyanställa. Anledningen är ofta att man vill ha in nya kompetenser i organisationen.

Att fler företag, enligt undersökningen, planerar att öka antalet anställda är positivt. Det menade Klas Eklund, senior ekonom på SEB.

– Sysselsättningen har ökat sedan 2009. Men det har också befolkningen. Det gör att arbetslösheten fortfarande är hög. Därför är det mycket intressant att undersökningen visar att fler företag tänker anställa, sa han.

Företagsledarnas allmänt positiva förväntningar på 2014 delas, påpekade Klas Eklund, av ledande makroekonomer.

– De tror ungefär på samma sätt som vd:arna. I Sverige finns en tydligt positiv stämning.

Men han trodde inte på någon återgång till den globalt snabba tillväxt som rådde innan finanskrisen. De potentiella möjligheterna för tillväxt är numera lägre.