Minnesskrift 2022: Arne Beurling

IVA ger varje år ut en minnesskrift för att hedra personer som längre tillbaka i tiden gjort för samhället betydelsefulla ingenjörsvetenskapliga, tekniska, ekonomiska eller industriella insatser. Årets minnesskrift är tillägnad matematikern Arne Beurling. På bara två veckor, under våren 1940, lyckades Arne Beurling knäcka det kryptografiska chiffer som tyskarna använde i sin kommunikation med det ockuperade Norge och de tyska styrkorna i Finland.
beurling-1200px.jpg

Arne Beurling föddes 1905 i Göteborg, där han också växte upp. Som yngling begav han sig till Uppsala för att studera matematik. Han disputerade 1933 och installerades som professor fyra år senare, vid 32 års ålder.

Redan under sin värnplikt kom Arne Beurling i kontakt med kryptografi. När kriget bröt ut anmälde han sig villig att bli inkallad. Han fick då ansvar för försöken att knäcka sovjetiska chiffer.

Arne Beurlings gärning och bedrift

Efter ockupationen av Norge begärde Tyskland att få använda svenska telegrafkablar för att kommunicera mellan Tyskland och Norge. Detta innebar en möjlighet för Sverige att avlyssna trafiken. Den var emellertid krypterad med just G-skrivaren. Det är nu Arne Beurling blir inkopplad.

Våren 1940, med bara papper och penna, genomförde han den avgörande analytiska bragden som knäckte G-skrivaren.

Hur gick det till? Hans eget svar var, till eftervärldens stora frustration, ”En trollkonstnär avslöjar inte sina trick”. Därför svävar vi i ovisshet ännu till denna dag. Men det finns trovärdiga teorier. Avgörande i dessa är vad man kan kalla handhavandefel bland de tyska fjärrskriftsoperatörerna. De skickade inte sällan samma meddelande flera gånger, de överanvände vissa teckenkombinationer, och många av de ord de använde var förutsägbara. Sånt kan utnyttjas för att knäcka ett krypto. 

Arne Beurlings insatser i början av 1940-talet var väldigt viktiga. Sedan dess har kryptografi kommit att bli en nyckelteknik för cybersäkerheten i vår digitala infrastruktur.

Ladda ner minnesskriften "A Tribute to the Memory of Arne Beurling"

Minnesskriften är författad av Professor Pontus Johnson, KTH och Fredrik Wallin, historiker FRA.

Tidigare minnesskrifter

A Tribute to the Memory of Ruben Rausing

A Tribute to the Memory of Sven Markelius and Uno Åhrén

A Tribute to the Memory of Nanna Swartz 1890-1986

A Tribute to the Memory of Carl-Gustaf Rossby (1898–1957)

A Tribute to the Memory of Baltzar von Platen (1898–1984) & Carl Munters (1897–1989)

A Tribute to the Memory of Brita Åkerman (1906–2006) & Carin Boalt (1912–1999)

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrevet Aktuellt från IVA skickas varannan tisdag (udda veckor) och ger dig senaste nytt om vad som händer på IVA - och inbjudningar till alla våra evenemang.

Integritetspolicy