Mot en kunskapsbaserad forskningspolitik?

Norska Nifu har, med hjälp av professor Mats Benner, tittat på hur forskning följs upp och analyseras i några europeiska länder. Studien "Mot en kunskapsbaserad forskningspolitik?” som beställts av IVA-projektet ”Utsiktsplats forskning” svarar också på frågan vad Sverige kan lära av dessa länder. 
IVA-Nifu-studien--1.jpg


Ladda ner PDF