Mot en mer hållbar plastsituation

IVA-projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi strävar genom sin arbetsgrupp för Plast efter att minimera onödig plastanvändning och öka återvinning av befintlig plast. Att eliminera plasten från samhället ses emellertid inte som rätt väg framåt, eftersom materialet har så många egenskaper som är användbara.
Plastic_beads_1200x675px.jpg

Idag vill många aktörer, inklusive länder och regioner, förbjuda onödig plastanvändning. Kalifornien håller till exempel på att utarbeta en lag som ska förbjuda miniflaskor i plast på hotell och motell.

De baleariska öarna, inklusive Mallorca, Menorca och Ibiza, kommer också att förbjuda alla engångsartiklar i plast, inklusive sugrör, plastpåsar och engångsrakhyvlar. Alternativ som är biologiskt nedbrytbara ska användas istället.

I Sverige debatterade nyligen Håll Sverige Rent och WWF för kraftfullare åtgärder mot plastnedskräpning från regeringens sida, inte minst då "mer än 150 miljoner ton plast" flyter omkring i haven året runt och eftersom "mer än 400 miljoner ton plast" tillverkas varje år i världen.

Bakgrunden är bland annat att EU-parlamentet röstat för nya regler som innebär ett långtgående producentansvar hos plasttillverkare även för avfallsstadiet hos produkterna. Håll Sverige Rent och WWF uppmanar regeringen att snarast göra verklighet av EU-direktiven även i Sverige. Över 40 procent av all plast som tillverkas används till engångsförpackningar, och endast en tredjedel av Europas totala plastavfall på 27 miljoner ton återvinns, menar organisationerna vidare - mycket finns därför att göra.

Håll Sverige Rent och WWF vill nu att regeringen driver på så att FN får mandat att ta fram ett globalt bindande avtal för att stoppa utsläppen av plast till miljön och få en 100-procentig återvinning och återanvändning av plastavfallet senast 2030. Dessutom att regeringen antar förbud mot onödig engångsplast, minskar användningen av jungfrulig plast samt antar en färdplan för cirkulär ekonomi för Sverige inför år 2030. För hela listan med föreslagna åtgärder, se DN Debatt.

Utöver förbud mot nedskräpning och engångsplast sker många insatser för att förbättra återanvändning och återvinning av plast. Forskningsinstituten Rise Sicomp och Rise ETC arbetar med komposittillverkarna ABB Composites och Podcomp, återvinningsföretaget BDR och kompositanvändaren Måle sportförsäljning för att finna lösningar, såsom att använda återvunna fiberkompositer för att reparera gamla hockeyklubbor.

Och plastemballageproducenten RPC Superfos har utvecklat en ny formel för att tillverka hinkar med en hög andel återvunnen plast. I bakgrunden finns ett brett samarbete med många leverantörer av plastgranulat från plastavfall, och kundprojekt för att skapa en välfungerande infrastruktur för att öka insamlingen av använd polypropylen i Storbritannien, rapporterar Packnet.

Packnet rapporterar även om hur danska Plastcom tagit fram sajten Plastic Resale, en webbaserad handelsplattform där alla skandinaviska plastföretag kan ladda upp information om överblivna plaster och tillsatser, för att sälja produkten eller materialet till andra som kan använda det.

I Sverige inleder Trioplast och Stena Recycling ett långsiktigt samarbete med fokus på återvunnen plast. Insamlad plast blir till pellets vid Stena Nordic Recycling Center i Halmstad, varpå Trioplast kan använda plasten för att tillverka nya påsar och bärkassar med mera.

Drivkrafter bakom initiativet inkluderar industrins efterfrågan på återvunnen plast samt exportstoppet av plastavfall till vissa länder i Asien - vilket gör att Europa måste bli bättre att återvinna plasten på hemmaplan.

- En högre efterfrågan på återvunnet material skapar den marknad som behövs för lönsamhet, som i sin tur möjliggör utveckling av nya tekniker och lösningar, säger Kristofer Sundsgård, vd för Stena Recycling i en artikel.