Mot framtida mobilitet

För att uppnå ett resurseffektivt samhälle krävs helt nya sätt att transportera gods och människor - något IVA tar fasta på inom ramen för delprojektet Mobilitet i projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi. Men vad händer egentligen på detta område just nu?
Green_truck_1200px.jpg

Fordonstillverkaren Clean Motion, som står bakom märket Zbee, kombinerar små lätta fordon med ett batteribytessystem som optimerar räckvidden bortom de enskilda batteriernas kapacitet. Själva batteribytessystemet kommer att ägas av energiföretaget Fortum.

-Med den här lösningen kommer vi att kunna dubblera den operativa kapaciteten på de fordon vi har då laddtiden minskar från tre, fyra timmar till ett par minuter, säger Sven Wolf, VD på Bzzt poddtaxi i Stockholm, som använder sig av Clean Motions lösning i ett pressmeddelande.

Nyligen har DB Schenker tillsammans med representanter för fyra andra transportkoncerner samt Transportföretagen tagit fram en debattartikel där de säger sig beredda att minska koldioxidutsläppen med 70 procent från vägtransportsektorn till år 2030. För att uppnå målen vill bland andra DB Schenkers hållbarhetschef Inger Uhrdin att det satsas mer på elektrifiering, att en biobränslekommission tillsätts och att förutsättningar för effektivare transporter skapas. Av särskild betydelse framhålls just elektrifiering, där undertecknarna till debattartikeln efterlyser en elektrifieringsstrategi, laddinfrastruktur samt elvägar för den tunga trafiken.

Ett område som bland andra Stena Line och Region Skånes utvecklingsnämnd anser underutvecklat är tågtransporter från hamn. Sedan gods- och persontågstransporten från Ystad lades ned vid årsskiftet finns endast Trelleborg kvar, vilket Stena Line och Region Skåne debatterar kring i Trelleborgs Allehanda. Bland annat kritiserar man hur den bristfälliga infrastrukturen går emot regeringens avisering att ”fler ska kunna ta tåget till kontinenten” och att ”allt fler långväga godstransporter ska flyttas från lastbil till tåg och sjöfart”.

Flera forskningsutlysningar välkomnar också ansökningar kring forskning för framtidens resurssmarta mobilitet. Exempelvis utlyser Energimyndigheten stöd för forskning som bidrar till ett transporteffektivt samhälle som är jämlikt, tillgängligt och resurseffektivt. Sista ansökningsdag är den 17 september 2019.

Inom ramen för regeringens godstransportstrategi har regeringen också beslutat att ge Trafikverket i uppdrag att bredda och utöka stödet till forskning och innovation på sjöfartsområdet, med 100 miljoner kronor som nu fördelas till sjöfartsforskning (från tidigare 55 miljoner). Detta rapporteras av tidningen Intelligent Logistik.

Vid Högskolan i Jönköping avsätts 19,9 miljoner kronor till projektet "e-merge" om e-handel och logistik. Förhoppningen är att offentliga utvecklingsresurser, forskning och lokalt entreprenörskap ska göra Jönköpings län ledande kring kunskaper och utveckling inom digitala affärer och logistik.