Mycket på gång inom hållbar mobilitet

Det händer mycket inom transportsektorn för att nå fram till ökad hållbarhet och resurseffektivitet. Transportföretagens Hållbarhetspris har nyligen delats ut. Märsta Åkeriföretag uppmanar kunder att ställa högre hållbarhetskrav vid upphandlingar. Med mera.
Green_truck_1200px.jpg

Hur ska transport- och mobilitetssektorn nå ökad resurseffektivitet? Frågan behandlas bland annat djupgående inom IVA-projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomis arbetsgrupp för mobilitet, men är allt hetare på många håll i samhället just nu.

Exempelvis har priset Transportföretagens Hållbarhetspris instiftats för att uppmuntra till ökad resurseffektivitet och hållbarhet inom transportbranschen. Årets vinnare, Walleniusrederierna, var första rederi i Sverige som miljöcertifierade sig enligt ISO 14001. De arbetar också på en rad andra fronter med fartygens design, drivmedel, digitala system för att optimera prestanda, ruttoptimering och andra åtgärder som att rena ballastvatten.

För att lyckas med strävandena mot ökad resurseffektivitet behöver emellertid branschen stöd från offentlig sektor, inte minst när det gäller krav på hållbarhet vid offentliga upphandlingar. Därför uppmanade åkeriföretaget Märsta Förenade under Logistik- och Transportmässan i Göteborg sina uppdragsgivare att ställa hårdare sådana krav vid upphandlingar.

– Vi önskar att fler uppdragsgivare ställer högre krav på åkeriers hållbarhetsarbete och då ser helheten i detta, säger Erik Lönn, hållbarhetschef vid Märsta Förenade, på webbforumet Transport och Logistik.

Märsta Förenade har under flera år satsat mycket på hållbarhetsarbete, och har bland annat investerat i motorer med lägre bränsleförbrukning.

Nyligen har också IVL Svenska miljöinstitutets konferens Hållbara transporter arrangerats, där bland annat konceptet KNEG togs upp, ett samarbetsprojekt som arbetar för att godstransporterna på de svenska vägarna ska vara klimatneutrala.

Andra projekt som pågår inom mobilitetssektorn är Sveriges Åkeriföretags och Transportföretagens initiativ Fair Transport, en digital mötesplats för hållbara affärer.

– Allt för många transportköp sker enbart utifrån lägsta pris. Lägsta pris är inte hållbart. Genom Fair Transport hoppas vi hjälpa alla transportköpare att välja rätt transport, en hållbar transport, säger Mattias Dahl, vd vid Transportföretagen, i tidningen Trailer.

Ifråga om drivmedel har det finska gasföretaget Gasum och livsmedelskedjan Lidl i Finland börjat producera en miljövänlig och inhemskt cirkulerad biogas av bioavfall. Samtidigt börjar Lidl även använda en lastbil som går på flytande biogas som produceras från de egna butikernas bioavfall.

 

Med den LBG-drivna lastbilen minskar Lidl sina utsläpp med så mycket som 193 ton om året, rapporterar Recyclingnet.