Näringsministern tar emot nationell strategi för kompetensförsörjning

Många svenska företag lider av stor kompetensbrist idag, men forum finns inte för att samverka med utbildningssamordnare. Det ska en ny nationell strategi för kompetensförsörjning åtgärda. Strategin lämnades över till näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson under ett anknytande seminarium på IVA.
KPT 2 rätt.jpg

År 2020 tog regeringen initiativ till att samla näringsliv, akademi, offentliga aktörer och civilsamhället för att samverka kring fyra prioriterade områden. Kompetensförsörjning och livslångt lärande var ett av dem och IVAs vd Tuula Teeri var ordförande för den ansvarige arbetsgruppen under det första året.

Vid ett seminarium på IVA presenterade arbetsgruppen sin slutrapport. Att Sverige behöver en nationell långsiktig strategi kring kompetensförsörjning och livslångt lärande, där näringsliv och utbildningssektor samarbetar, var det tydligaste budskapet. 

- Det finns ett extremt behov av ökad samverkan i Sverige och jag tycker att rapporten har rätt – det som saknas mest är en sammanhållen strategi kring kompetensförsörjningen, sa näringsministern.

Cecilia Lundin, Chief People Officer på Northvolt, välkomnade också en sådan strategi.

- Vi befinner oss i ett akut läge i vår rekrytering. Mycket av vår arbetskraft kommer idag utifrån. Den här rapporten fångar det vi behöver fokusera på med kompetensförsörjning och livslångt lärande i Sverige, så att vi kan få fram kompetensen som saknas nationellt, sa hon.

Under seminariets panelsamtal diskuterades fler åtgärder för att få bukt med kompetensbristen. Maria Långberg, EVP och kultur- och kommunikationschef på SSAB, lyfte bland annat vikten av tydliga forum för näringsliv och utbildningssektor att samverka. Sådana saknas idag menade hon.

En ytterligare aspekt som lyftes är att det inom många branscher inte bara behöver anställas fler de kommande åren, utan att även befintlig arbetskraft kommer att behöva ny kompetens.

- En femtedel av våra medlemmar är inte säkra på om de har rätt kompetens om tre år, sa Johan Kreicbergs, chefsekonom och samhällspolitisk chef på Sveriges Ingenjörer.

Panelen, vars fjärde deltagare var Frida Andersson, enhetschef för kompetensförsörjningsfrågor på Teknikföretagen, enades om att det bör tas fram nya utbildningsmöjligheter för anställda, så att även seniora medarbetare besitter kunskapen som krävs inför framtiden.