Nästa generation förbereds ta över hos Wallenbergs

Intresse, engagemang, rätt utbildning och erfarenhet. Det är något av det som krävs av nästa generation Wallenberg som ska leda familjens verksamheter i framtiden.

- Intresse går inte att beordra fram. Man måste brinna för uppgiften, sa Jacob Wallenberg, styrelseordförande för Investor, vid ett frukostmöte.

Investor har sedan 1916 framgångsrikt klarat av ett antal generationsskiften. Nu pågår planering av hur den sjätte generationen Wallenbergare ska avlösa den femte i maktens topp.

– Detta är inga självklarheter. Vi tänker på det hela tiden. Förr fanns ingen plan för succession. Och det fanns bara några få personer som var aktuella.

Det räcker inte med att vara född Wallenberg för att vara säker på ett toppjobb. Jacob Wallenberg är ett exempel på detta.

– Visst, namnet gjorde att jag fick jobb på banken. Men jag började från botten och jobbade mig upp.

I dag finns 31 personer i åldrarna 7-40 år. Det är de som utgör familjens sjätte generation.

– Efter femton år av diskussion i familjen har vi skapat en process för hur successionen ska gå till. Det är bra att det nu finns en sådan, sa Jacob Wallenberg, som också påpekade att frånvaron av kvinnor i toppen är ett misslyckande.

– Nu finns de i stiftelserna, men inte i affärsdelen av verksamheten. Det är ett tillkortakommande.

Hela familjen träffas en gång om året. Diskussioner vid dessa sammankomster har resulterat i ett regelverk, ett dokument med familjens värderingar.

– För att skapa laganda och för att de ska lära känna varandra samlas också den nästa generationen för gemensamma besök på företag över hela världen. Det är viktigt att de kommer ut och lär sig om företagen.

Jacob Wallenberg på Näringslivrådets frukost 20191107

En viktig fråga som genomsyrar den wallenbergska värdegrunden är hållbarhet.

– Jag är övertygad om att det är centralt för nästa generation. Annars vill de inte vara med. Det finns inget krav på att de ska engagera sig. Om de vill, så stöttar vi dem. Det gör vi även om de vill ägna sig åt något annat än våra affärer.

Arbetet med att skapa goda förutsättningar har hög prioritet för familjen.

– Planering av succession handlar uteslutande om människor. I grunden är det alltid människan som gör skillnad, sa Jacob Wallenberg.

Det har varit kristallklart länge inom familjen. Det framgår tydligt av ett citat från Marcus Wallenberg senior.

”Ingen verksamhet är så dålig att den inte kan sättas på fötter av rätt ledarskap, men ingen verksamhet är heller så bra att den inte kan förstöras av en dålig ledare”.