"Nästa regering måste investera mer i kunskap"

IVAs vd Tuula Teeri och preses Carl-Henric Svanberg med flera representanter från näringsliv och akademi uppmanar Sveriges kommande regering att satsa på landets fortsatta utveckling som kunskapsnation. Rekommendationerna ges för att stärka Sveriges konkurrenskraft.
IVA presidium 2018.jpg

- För att upprätthålla vår internationella konkurrenskraft måste villkoren för forskning, utbildning och innovation vara minst lika goda som i andra jämförbara länder. Våra rekommendationer är högaktuella nu när Sverige har röstat fram en ny riksdag, säger Tuula Teeri, vd IVA.

Uppmaningen som publiceras på DI Debatt den 18 september 2018 avslutas med; 
”För ett Sverige i frontlinjen måste ni makthavare ta ert ansvar och våga investera i forskning och utveckling. Det handlar om Sveriges framtid, långt bortom valet häromveckan”.

Övriga artikelförfattare från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) presidium är Jakob Rudberg, ordförande IVAs Studentråd (adj.), Pontus Braunerhjelm, vice preses, Eva Hamilton, ordförande IVAs Näringslivsråd, Hans Stråberg, vice preses, Pia Sandvik, vice preses, Johan Sterte, vice preses, Johan Weigelt, vice vd och akademisekreterare (adj.)

Läs hela debattartikeln.