Negativa och positiva reaktioner på cirkulära förslag

Ett antal remissinstanser till EUs nya cirkulär ekonomi-paket - såsom svenska Återvinningsindustrierna - anser att förslagen i paketet inte går tillräckligt långt. Samtidigt får paketet stöd från den europeiska miljöorganisationen EEA.
EU-flaggor_1200px.jpg

Återvinningsindustrierna (ÅI) anser att EU primärt bör öka efterfrågan på återvunna råvaror, och se avfall som en resurs snarare än ett problem.

Bland förslagen i Återvinningsindustriernas remissvar märks följande:

  • Inför åtgärder som ökar efterfrågan på återvunna råvaror, t ex skattelättnader för dem som använder dessa råvaror.
  • Ställ krav på design för återvinning av produkter – det ökar och effektiviserar återvinningen.
  • Sätt mål och inför åtgärder som leder till att återvinningen av kommersiellt avfall ökar.
  • Inför krav på att återvinningsbart material sorteras ut ur avfall som ska förbrännas och deponeras.
  • Synliggör materialåtervinningens klimatnytta i EU-ländernas rapportering av växthusgasutsläpp.

Parallellt har också europeiska miljöorganisationen EEA släppt sin rapport Circular economy in Europe - Developing the knowledge, där cirkulär ekonomi som begrepp och som bärare av nya möjligheter inom näringslivet beskrivs. Organisationen anser att EUs nya cirkulär ekonomi-paket har en stor betydelse för att få detta att hända. EEAs vd Hans Bruyninckx uttalade sig i samband med rapportsläppet:
"Konceptet cirkulär ekonomi har nyligen kopplat grepp inom europeisk politik som ett positivt, lösningsinriktat perspektiv för att uppnå ekonomisk utveckling medan man respekterar miljögränserna."

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42