Negativa och positiva reaktioner på cirkulära förslag

Ett antal remissinstanser till EUs nya cirkulär ekonomi-paket - såsom svenska Återvinningsindustrierna - anser att förslagen i paketet inte går tillräckligt långt. Samtidigt får paketet stöd från den europeiska miljöorganisationen EEA.
EU-flaggor_1200px.jpg

Återvinningsindustrierna (ÅI) anser att EU primärt bör öka efterfrågan på återvunna råvaror, och se avfall som en resurs snarare än ett problem.

Bland förslagen i Återvinningsindustriernas remissvar märks följande:

  • Inför åtgärder som ökar efterfrågan på återvunna råvaror, t ex skattelättnader för dem som använder dessa råvaror.
  • Ställ krav på design för återvinning av produkter – det ökar och effektiviserar återvinningen.
  • Sätt mål och inför åtgärder som leder till att återvinningen av kommersiellt avfall ökar.
  • Inför krav på att återvinningsbart material sorteras ut ur avfall som ska förbrännas och deponeras.
  • Synliggör materialåtervinningens klimatnytta i EU-ländernas rapportering av växthusgasutsläpp.

Parallellt har också europeiska miljöorganisationen EEA släppt sin rapport Circular economy in Europe - Developing the knowledge, där cirkulär ekonomi som begrepp och som bärare av nya möjligheter inom näringslivet beskrivs. Organisationen anser att EUs nya cirkulär ekonomi-paket har en stor betydelse för att få detta att hända. EEAs vd Hans Bruyninckx uttalade sig i samband med rapportsläppet:
"Konceptet cirkulär ekonomi har nyligen kopplat grepp inom europeisk politik som ett positivt, lösningsinriktat perspektiv för att uppnå ekonomisk utveckling medan man respekterar miljögränserna."

Kontaktinformation

Helena Mehra
Pressansvarig
Telefon 070 766 89 97