Forskning lyfts: Här är IVAs första 100-lista!

Med start i år, publicerar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) årligen en 100-lista för att lyfta fram forskning från Sveriges lärosäten. Forskning med potential för näringslivet. I år är temat digitalisering.
rawpixel-674079-unsplash.jpg

Läs en rapport från dagen här.

- Forskning driver samhället framåt. IVA vill underlätta för forskare och företag att samverka, säger Tuula Teeri, vd IVA. 

100-listan lanseras passande nog detta år 2019 då IVA också fyller 100 år.

Forskarna från 100-listan presenterar sin forskning för ett 100-tal företag på den nya mötesplatsen R2B Summit som hålls på IVA i Stockholm den 20 mars. På plats bland talarna finns bland andra AI-entreprenören Anita Schjöll Brede, informationsteknologiprofessorn Amy Loutfi samt näringsministern Ibrahim Baylan.

Här är IVAs 100-lista!

Bakom 100-listan står Research2Business (R2B), en tioårig satsning som görs för att främja samverkan mellan forskare, näringsliv och samhälle. IVA vill stärka Sveriges konkurrenskraft i ett internationellt och hållbart perspektiv. Projektet drivs i samarbete med Vinnova, PRV, Teknikföretagen, Svenskt Näringsliv, KK-stiftelsen och Sveriges högskolor och universitet. 

Läs mer om IVAs projekt Research2Business här.

För pressinbjudan till R2B Summit den 20 mars, kontakta pressansvarig. 

Kontaktinformation

Helena Mehra
Pressansvarig
Telefon 070 766 89 97