Nio nya ledamöter till IVA

Sveriges yngsta hundraåring – Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) - förstärker sin kompetens och kunnande med nio nya ledamöter, varav tre utländska. IVA samlar kompetens från mer än 1200 akademiledamöter och 250 företag.

- Det är i mötet mellan människor som nya idéer och kunskap växer fram. Såväl toppnamn inom företagsvärlden som erkända forskare finns bland de nya ledamöter som vi nu välkomnar, säger Tuula Teeri, vd IVA.

Följande nya inval presenterades vid IVAs Akademisammankomst i juni:

Elna Holmberg väljs in i IVAs avdelning för Elektroteknik.
Vice President, Volvo Group Electromobility

Elna Holmberg har lång erfarenhet från utvecklingsarbete inom fordonssektorn och är väl insatt i dess utmaningar och förutsättningar. Sedan hösten 2018 arbetar hon med att samordna satsningar på elektromobilitet inom AB Volvo. Innan dess var Elna Holmberg föreståndare för det nationella centrumet för forskning och utveckling av bland annat el- och hybridfordon, Swedish Electromobility Centre. 

Andreas Regnell väljs in i IVAs avdelning för Elektroteknik.
Strategichef, Vattenfall AB

Andreas Regnell har i sitt arbete på Vattenfall starkt bidragit till företagets utveckling under utmanande marknadsförhållanden. Han har i denna roll även medverkat till underlag och deltagit i diskussioner som ledde till energiöverenskommelsen mellan fem av riksdagens partier. Innan han kom till Vattenfall, år 2010, var han managementkonsult, partner och delägare i Boston Consulting Group.

Eva Pétursson väljs in i IVAs avdelning för Bergs- och materialteknik.
Vice vd, chef forskning och innovation, SSAB

Eva Pétursson har varit forskningsledare vid SSAB Knowledge Service Center och chef för bolagets strategiska forskning. År 2018 blev hon medlem i SSABs koncernledning. Eva Pétursson har disputerat inom stålbyggnad vid Luleå tekniska universitet och arbetat som lektor med bland annat forskning, undervisning och handledning av mastersstudenter vid samma universitet. Hon har belönats med Silverbalken som är Stålbyggnadsinstitutets utmärkelse.

Pontus Sjöberg väljs in i IVAs avdelning för Bergs- och materialteknik.
Verkställande direktör, Swerim

Pontus Sjöberg är det nybildade forskningsinstitutet Swerims förste vd. Han har efter sin doktorsexamen vid KTH haft flera kvalificerade arbeten både i Sverige och utomlands såväl inom akademi som industri. Han har exempelvis varit chef för den Metallurgiska forskningen vid Sandvik Materials Technology och haft ledande befattningar inom SSAB. Pontus Sjöberg har under sin karriär värnat om forskningsfrågor och kompetensförsörjning.

Erik Lindahl väljs in i IVAs avdelning för Teknikens grunder och gränsområden.
Professor, Stockholms Universitet/KTH, Science for Life Laboratory

En central del av Erik Lindahls forskningsgenomslag inom biofysik beror på att han har utvecklat några av världens mest använda datorprogram för beräkningar av hur proteiner rör sig och växelverkar med andra molekyler, exempelvis läkemedel. Han har arbetat i ett antal framstående forskargrupper i Nederländerna, USA och Frankrike innan han etablerade sin egen forskargrupp i Stockholm. Hans forskning har belönats med flera stora utmärkelser.

Johan Åkerman väljs in i IVAs avdelning för Teknikens grunder och gränsområden.
Professor, Göteborgs universitet

Johan Åkerman har byggt upp Sveriges ledande forskningsgrupp inom tillämpad spinntronik, först vid KTH och sedan vid Göteborgs universitet. Han har varit internationellt framgångsrik inom akademisk forskning och som Senior Staff Scientist vid Motorola Corporate Research Laboratory. Han har även grundat företag och har tilldelats flera utmärkelser bland annat Göran Gustafssonpriset i Fysik.

Utländska ledamöter

Björn Birgisson, professor Texas A&M University, USA, väljs in som utländsk ledamot av IVA.

Björn Birgisson är eminent professor vid Texas Engineering Experiment Station, TEES, Texas A&M University, USA. Han doktorerade i geomekanik vid University of Minnesota och har nu 10 års erfarenhet av akademiskt ledarskap varav åtta i seniora befattningar på flera amerikanska och brittiska universitet. Björn Birgisson har också innehaft framträdande befattningar på KTH, bland annat som vicerektor med ansvar för högskolans FoI-strategi.

Kari Jordan, ordförande, Outokumpu Oyj, Finland, väljs in som utländsk ledamot av IVA.

Kari Jordan är bergsråd och ordförande i Outokumpu Oyj samt har varit ordförande i förvaltningsrådet för försäkringsbolaget Varma. Han var tidigare koncernchef i Metsä-koncernen 2006-2018 och medlem av Centralhandelskammaren i Finland 2007-2011 och under fyra år därefter dess ordförande. Han har varit ledamot i och vice ordförande för Finskt Näringsliv. Kari Jordan är ekonomie magister. Han är styrelseledamot i flera stiftelser och non-profitorganisationer.

Lou Yongqi, professor, Tongji University, Kina, väljs in som utländsk ledamot av IVA. 

Lou Yongqi är dekan vid College of Design and Innovation, Tongji University, Shanghai. Han arbetar med att utveckla utbildning och forskning inom området hållbar design och social innovation. Professor Lou är pionjär inom området designdriven innovation, ett område som kopplar samman design, affär och teknologi. Arbetet innebär samverkan med såväl offentlig sektor som näringsliv. Hans kontaktnät är omfattande både inom Kina och internationellt.

 

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42