Nobelpriset i ekonomi till IVA-ledamot

Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2018 går till William D. Nordhaus, Yale University, New Haven, USA.
William-Nordhaus-1200px.jpg

Priset får han ”för att ha integrerat klimatförändringar i långsiktig makroekonomisk analys”. Nordhaus upptäckter handlar om växelverkan mellan samhälle och klimat. Han började arbeta med frågan på 1970-talet då forskarvärldens oro ökade för att förbränning av fossila bränslen höjde jordens temperatur.

I mitten av 1990-talet blev han först med att skapa en integrerad beräkningsmodell ”Integrated Assesment Model”, en kvantitativ modell som beskriver samspelet mellan ekonomi och klimat. William D. Nordhaus modell integrerar teorier och empiriska forskningsresultat inom fysik, kemi och ekonomi. Modellen är nu vida spridd och används för att simulera hur ekonomi och klimat samverkar över tid. Den gör det möjligt att undersöka konsekvenserna av klimatpolitiska styrmedel, till exempel koldioxidskatter, under olika naturvetenskapliga förutsättningar.

William D. Nordhaus valdes 1999 in som utländsk ledamot av IVA.  

Priset delar han med Paul M. Romer, NYU Stern School of Business, New York, USA som får det ”för att ha integrerat teknisk utveckling i långsiktig makroekonomisk analys”.

Foto: Yale University

Kontaktinformation

Lars Nilsson
Chefredaktör
Telefon 0709-64 52 64