Nominera till IVAs och Hans Bergströms journalistpris

Nu öppnar nomineringen till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens, IVAs, pris för vetenskaplighet inom journalistiken, Hans Bergström-priset. Priset lanserades 2015 och främjar ett vetenskapligt synsätt i media samt excellent journalistik om vetenskap, teknik, innovation och entreprenörskap. Journalister verksamma i alla ämnesområden kan nomineras. Prissumman är 100 000 kronor.
remissvar-ny.jpg

– Saklig journalistik med förklaringsdjup och integritet blir allt viktigare i en komplex värld som på många sätt präglas av snabba nyheter, säger IVAs vd Björn O. Nilsson.

Med Hans Bergström-priset vill IVA premiera journalistik byggd på saklighet.
Förra året delades priset ut till Bosse Lindquist, SVT för hans många ögonöppnande dokumentärer för radio och television. ”Bo Lindquists vapen är inte skjutjärn, utan ett energiskt undersökt och lugnt presenterat blottläggande av fakta”, löd prisjuryns motivering.

Priset har möjliggjorts genom bidrag från The Hans and Barbara Bergstrom Foundation. Syftet är att premiera journalister som företrätt ”ett vetenskapligt synsätt i medierna (inklusive faktaunderlag och arbetsmetoder)”. Det kan även ges till journalister som ”bedrivit excellent journalistik om vetenskap, teknik, innovation och entreprenörskap, allt i en tradition av upplysning, folkbildning, förklaringsdjup, framtidstro och integritet”.

– Priset har snabbt etablerats och fått stor uppmärksamhet, säger Hans Bergström. Den goda journalistiken bidrar till ett upplyst samhälle och är en angelägenhet för fler än journalisterna själva.

Prisjuryn

Prisjuryn består av fem IVA-ledamöter. Den leds av professor Björn O. Nilsson, VD för IVA, och består i övrigt av docent Hans Bergström, före detta chefredaktör och utgivare för Dagens Nyheter, medicine hedersdoktor Jan-Olov Johansson, agronom och mångårig chef för Vetenskapsradion, Eva Hamilton, tidigare VD för Sveriges Television samt professor Lena Treschow Torell, före detta VD och preses för IVA.

Priset delas ut en gång per år.

Nomineringar ska vara inkomna senast den 1 mars 2017

Mer information och nominering här.

 

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42