Nominera till IVAs pris för vetenskaplighet inom journalistiken - Hans Bergström-priset

Känner du till en journalistiskt verksam person eller redaktion, som du tycker står för ett vetenskapligt synsätt i media och som borde belönas för det? Välkommen att skicka din nominering till IVAs pris för vetenskaplighet inom journalistiken - Hans Bergström-priset.

Tidigare pristagare: Anders Bolling, Bosse Lindquist, PM Nilsson, Katarina Gunnarsson, Åke Spross och Ingrid Carlberg.

Vad syftar priset till?

Priset har inrättats för att premiera ett vetenskapligt synsätt i media samt för excellent journalistik om vetenskap, teknik, innovation och entreprenörskap – i en tradition av upplysning, folkbildning, förklaringsdjup, framtidstro och integritet.

Vem kan nominera - och nomineras?

Såväl journalister och kommunikatörer som allmänheten i stort kan nominera kandidater till priset. Författare, skribenter samt journalister vid såväl etermedia som tidningar kan nomineras, och såväl enskilda individer som redaktioner/reportagegrupper kan nomineras. Det är även tillåtet att föreslå sig själv. Den som nominerar får endast nominera ett bidrag per år.

Priset utdelas för produktioner såsom reportage, artiklar, radioprogram eller tv-program, som av juryn till innehåll, form, väsentlighet, spridning och pedagogik bedöms som årets mest prisvärda. Deltagande bidrag ska ha publicerats eller sänts eller på annat sätt uppmärksammats under föregående år, även om en längre insats också kan beaktas. Även journalistiska prestationer i bokform kan belönas. Skildringen och/eller sättet att skildra är det som i första hand premieras. Olika genrer av journalistik kan belönas.

Journalistisk verksamhet som i huvudsak har bekostats av IVA eller The Hans and Barbara Bergstrom Foundation kan ej erhålla priset.

Tidigare pristagare

2015: Anders Bolling, DN
2016: Bosse Lindquist, SVT
2017: PM Nilsson, Dagens industri
2018: Katarina Gunnarsson, Sveriges Radio
2019: Åke Spross, Upsala Nya Tidning
2020: Ingrid Carlberg, DN

Nominera!

Klicka på knappen nedan och följ instruktionerna. Där skickar du även med länkar på/laddar upp exempel på produktioner som reportage, artiklar, radioprogram eller tv-program som du tycker återspeglar den nominerades lämplighet att erhålla priset.

Nominera till Hans Bergström-priset här!

Senast den 2 mars 2021 behöver vi ha ditt förslag. Förslagen behandlas konfidentiellt.

Vad består priset av?

Prissumman är 100 000 kronor, och priset delas ut årligen.


Hur går utnämningen av pristagare och prisutdelningen till?

En prisjury bestående av fem IVA-ledamöter fattar beslut om pristagare. Den leds av professor Tuula Teeri, vd för IVA, och består i övrigt av docent Hans Bergström, före detta chefredaktör och utgivare för Dagens Nyheter, medicine hedersdoktor Jan-Olov Johansson, agronom och mångårig chef för Vetenskapsradion, teknologie doktor Björn O. Nilsson, före detta vd för IVA och landshövding i Norrbottens län samt professor Lena Treschow Torell, före detta vd och preses för IVA.

Priset delas sedan ut årligen i samband med större IVA-arrangemang, vanligen vid IVAs Akademisammankomst.