Nominera till IVAs pris för vetenskaplighet inom journalistiken

Känner du till en journalistiskt verksam person eller redaktion, som du tycker står för ett vetenskapligt synsätt i media och som borde belönas för det? Välkommen att skicka din nominering till IVAs pris för vetenskaplighet inom journalistiken – Hans Bergström-priset. Prissumman är på 100 000 kr.

Tidigare pristagare: Anders Bolling, Bosse Lindquist, PM Nilsson, Katarina Gunnarsson, Åke Spross och Ingrid Carlberg.

– Coronapandemin har verkligen tydliggjort behovet av att medier kan förklara och tydliggöra vetenskapliga data. Det är en stor utmaning för journalister att hålla jämna steg med att identifiera tillförlitliga källor i den snabba teknikutvecklingen som pågår för att på så sätt säkra tillgång till kvalificerad offentlig information, säger Tuula Teeri, juryordförande och vd för IVA.

Om priset

Priset har inrättats för att premiera ett vetenskapligt synsätt i media samt för excellent journalistik om vetenskap, teknik, innovation och entreprenörskap – i en tradition av upplysning, folkbildning, förklaringsdjup, framtidstro och integritet.

Senast den 2 mars kl. 23.59 2021 behöver vi ha ditt förslag. Förslagen behandlas konfidentiellt.

Prissumman är 100 000 kronor, och priset delas ut årligen.

En prisjury bestående av fem IVA-ledamöter fattar beslut om pristagare. Den leds av professor Tuula Teeri, vd för IVA, och består i övrigt av docent Hans Bergström, före detta chefredaktör och utgivare för Dagens Nyheter, medicine hedersdoktor Jan-Olov Johansson, agronom och mångårig chef för Vetenskapsradion, teknologie doktor Björn O. Nilsson, före detta vd för IVA och landshövding i Norrbottens län samt professor Lena Treschow Torell, före detta vd och preses för IVA.

Priset delas sedan ut årligen i samband med större IVA-arrangemang, vanligen vid IVAs Akademisammankomst.

Tidigare pristagare

2015: Anders Bolling, DN

2016: Bosse Lindquist, SVT

2017: PM Nilsson, Dagens industri

2018: Katarina Gunnarsson, Sveriges Radio

2019: Åke Spross, Upsala Nya Tidning

2020: Ingrid Carlberg, författare och frilansjournalist

Kontaktinformation

Per Andersson
Pressansvarig
Telefon 072-071 39 73