Nominera till IVAs pris för vetenskaplighet inom journalistiken

Känner du till en journalistiskt verksam person eller redaktion, som du tycker står för ett vetenskapligt synsätt i media och som borde belönas för det? Välkommen att skicka din nominering till IVAs pris för vetenskaplighet inom journalistiken – Hans Bergström-priset.
202112-IVA-BergstromFoundation-Pristagare2015-21-1200px.jpg

– Fakta och vetenskapliga data är viktiga i debatten. Det är en stor utmaning för journalister och redaktioner att hålla jämna steg med att identifiera tillförlitliga källor i de stora samhällsändringar och den snabba teknikutvecklingen som pågår, säger Tuula Teeri, juryordförande och vd för IVA.

Om priset

Priset har inrättats för att premiera ett vetenskapligt synsätt i media samt för excellent journalistik om vetenskap, teknik, innovation och entreprenörskap – i en tradition av upplysning, folkbildning, förklaringsdjup, framtidstro och integritet.

Senast den 1 mars 2022 behöver vi ha ditt förslag. Förslagen behandlas konfidentiellt.

Klicka här för att nominera till priset

Prissumman är 100 000 kronor, och priset delas ut årligen.

En prisjury bestående av fem ledamöter fattar beslut om pristagare. Den leds av professor Tuula Teeri, vd för IVA, och består i övrigt av docent Hans Bergström, f.d. chefredaktör DN, MDhc Jan-Olov Johansson, agronom och mångårig chef för Vetenskapsradion, PM Nilsson, politisk redaktör Dagens Industri, fil.dr. Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.  

Priset delas sedan ut årligen i samband med större IVA-arrangemang, vanligen vid IVAs Akademisammankomst.

Tidigare pristagare

2015: Anders Bolling, Dagens Nyheter

2016: Bosse Lindquist, Sveriges Television

2017: PM Nilsson, Dagens industri

2018: Katarina Gunnarsson, Sveriges Radio

2019: Åke Spross, Upsala Nya Tidning

2020: Ingrid Carlberg, författare och frilansjournalist

2021: Amina Manzoor, Dagens Nyheter/Expressen