Nominera till Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö

Det är dags att nominera lämpliga mottagare av stipendier från Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö.
shutterstock_1310886638.jpg

Stiftelsens ändamål är att främja forskning, teknisk utveckling och företagande som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald. Varje år delar fonden ut ett femtontal stipendier på 85 000 kronor till personer, grupper, institutioner eller företag verksamma i Sverige.

En styrelse utser stipendiaterna. Nomineringarna görs av personer som är ledamöter av IVA och/eller verksamma inom forskning och företagande. Stipendiaterna tillkännages på H.M. Konungens födelsedag och delas ut vid en mottagning på slottet.

IVA inbjuder nu till att föreslå lämpliga mottagare av stipendier från Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö.

Vänligen se bifogat dokument för mer information. Sista dagen för nominering är den 11 januari 2021.

Kontaktinformation

Caroline Linden
Koordinator
Telefon 08-791 29 51