Nominera till IVAs pris för vetenskaplighet inom journalistiken

Nu öppnar nomineringen till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens, IVAs, pris för vetenskaplighet inom journalistiken, Hans Bergström-priset. Priset lanserades 2015 och främjar ett vetenskapligt synsätt i media samt excellent journalistik om vetenskap, teknik, innovation och entreprenörskap. Journalister verksamma i alla ämnesområden kan nomineras. Prissumman är 100 000 kronor.
Katarina och Tuula.jpg

– Journalistik som grundar sig på vetenskapligt framtagna fakta blir allt viktigare i en värld där ”falska nyheter” vinner utrymme, säger IVAs vd Tuula Teeri. Med Hans Bergström-priset vill IVA premiera journalistik byggd på saklighet. 

Tidigare pristagare är Katarina Gunnarsson, reporter vid Sveriges Radio, PM Nilsson, politisk redaktör på Dagens industri, dokumentärfilmaren Bosse Lindquist, och Anders Bolling, reporter och bloggare vid Dagens Nyheter.  

Priset har möjliggjorts genom bidrag från The Hans and Barbara Bergstrom Foundation. Syftet är att premiera journalister som företrätt ”ett vetenskapligt synsätt i medierna (inklusive faktaunderlag och arbetsmetoder)”. Det kan även ges till journalister som ”bedrivit excellent journalistik om vetenskap, teknik, innovation och entreprenörskap, allt i en tradition av upplysning, folkbildning, förklaringsdjup, framtidstro och integritet”.

– På femte året är priset för vetenskaplig journalistik väl etablerat och respekterat, konstaterar Hans Bergström. Liksom tidigare år välkomnar vi nomineringar även från den läsande, professionellt verksamma allmänheten. Den goda journalistiken är en angelägenhet för fler än journalisterna själva.

Prisjuryn

Prisjuryn består av sex IVA-ledamöter. Den leds av professor Tuula Teeri, vd för IVA, och består i övrigt av docent Hans Bergström, före detta chefredaktör och utgivare för Dagens Nyheter, medicine hedersdoktor Jan-Olov Johansson, agronom och mångårig chef för Vetenskapsradion, filosofie hedersdoktor Eva Hamilton, tidigare vd för Sveriges Television, teknologie doktor Björn O. Nilsson, före detta vd för IVA och landshövding i Norrbottens län samt professor Lena Treschow Torell, före detta vd och preses för IVA.

Priset delas ut en gång per år.

Nomineringar ska vara inkomna senast den 1 mars 2019

Mer information och nominering