Nordiskt samarbete för cirkularitet

Nu händer det massor ifråga om nordiskt samarbete för ökad resurseffektivitet. IVA-projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi följer utvecklingen noggrant - bland annat deltar styrgruppsledamöter från projektet i de nordiska initiativen.
Nordens_flaggor_1200px.jpg

I juni samlades nyckelaktörer från Norge, Sverige och Danmark i koalitionen Nordic Circular Hotspot i syfte att snabba på övergången mot cirkulär ekonomi i Norden. Målet är att skapa en plattform för kunskapsutbyte mellan de nordiska marknaderna och kunna genomföra gemensamma projekt.

– Forskningen kring cirkulära affärsmodeller och lönsam cirkulär omställning ligger långt fram i Norden. Det finns en outnyttjad potential i att tillämpa den kunskapen mer i företag och offentlig verksamhet. Vi ser Nordic Circular Hotspot som en utmärkt plattform för att sprida kunskap om och skapa nytta av den forskning som bedrivs, sade Josefina Sallén från RISE på webbplatsen Klimataktion.

– Övergången till cirkulära materialflöden måste gå snabbare. Nu krävs finansiella incitament för att stötta cirkulära affärsmodeller. Ett nordiskt samarbete är särskilt viktigt för påtryckningar på EU-nivå. Framför allt är det centralt att introducera kriterier för cirkulär design, sade Anders Wijkman, ordförande Circular Sweden och medlem i styrgruppen för IVA-projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi i samma källa.

Baserat på "best practice" i de deltagande länderna ska mål sättas upp för cirkulär ekonomi i Norden. Såväl regeringar, kommuner och regioner som företag och forskningsorganisationer ska delta.

I Sverige är det RISE och Cradlenet som tagit initiativet till samlingspunkten.

Utöver Circular Hotspot sker just nu fler spännande aktiviteter ifråga om nordiskt samarbete för ökad cirkularitet. Ett statsministermöte på Island nu i månaden antog en gemensam deklaration om att Norden ska bli världens mest hållbara region 2030.

– En tydlig injektion och viktig styrsignal för det fortsatta arbetet med en grön omställning, säger Ann Linde, minister med ansvar för Norden (S), till Expressen.

De nordiska ländernas gemensamma budskap ska framföras på FN:s klimattoppmöte i september. Än så länge saknar dock deklarationen bindande mål eller handlingsplaner - något man ska börja jobba med. Redan i början av året antogs en avsiktsförklaring att Norden ska bli koldioxidneutralt, och insatser för klimatdiplomati för att nå Parismålen skisserades fram.

Vid nästa klimatmöte i New York ska för övrigt Sverige stå värd tillsammans med Indien. Idén är då att lyfta industrins betydelse för omställningen till ett hållbart samhälle.

”Dynamiken där ett industriland i väst och en växande ekonomi arbetar tillsammans är viktig för att visa att ambitionshöjningar är möjliga världen över. Det handlar inte om att vissa ska göra något och andra inte, utan om att det finns en potential hos alla”, skriver klimatminister Isabella Lövin (MP) i en kommentar till Dagens Industri.

Bland de positiva exemplen från industrin är SSAB:s teknik för att producera stål utan kol, som svenska Hybrit arbetar med, samt Scanias löfte om att redan till år 2040 ha nått ett helt fossilfritt utbud.

Inom transportsektorn ska man nå fossilfritt särskilt fort, konstaterar hon – 2040 måste Scanias hela produktutbud vara fossilfritt.

Även Ikea ser möjligheter med initiativet, och företagets hållbarhetschef Jonas Carlehed ser klimatveckan som en ”nyckelmöjlighet för att drastiskt öka takten i arbetet för att lösa klimatkrisen”.