Norrbottensrapport: Långtifrån alla prioriterar digitalisering

Region Norrbotten har tillsammans med Luleå tekniska universitet tagit fram en undersökning om huruvida företagen i regionen prioriterar digitalisering.

Även om en majoritet gör det finns oroväckande många som inte gör det, menar Per-Erik Andersson, strateg vid Region Norrbotten. Se mer i filmen från