NTA Digital får finansiering från Wallenbergstiftelserna

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) får tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) finansiering av Wallenbergstiftelserna för att driva ett nytt digitalt projekt inom skolkonceptet Naturvetenskap och Teknik för Alla (NTA). Finansieringen ingår i Wallenbergstiftelsernas program ”Utbildning för ökad integration”.
nta-digital.jpg

– Detta besked om finansiering är mycket glädjande, säger IVAs vd, professor Björn O. Nilsson med anledning av beskedet. Det är viktigt för att kunna utveckla NTA-teman på olika språk av relevans för förbättrad integrering av nyanlända till Sverige,

NTA är ett skolutvecklingsprogram som under många år har tagit fram visuella och användbara hjälpmedel för elever och pedagoger/lärare i förskola och grundskola. Nyligen har en digital version för utvalda teman därför utvecklats, vid namn NTA Digital.

Inom ramen för NTA Digital har två teman utvecklats, Tema Rymden och Tema Människokroppen. Båda koncepten består av interaktiva tredimensionella digitala modeller, simuleringar och ett dynamiskt informations- och faktamaterial. De utgör därmed digitala versioner av de traditionella ”NTA-lådorna” som har använts i undervisning i förskola och grundskola över hela landet sedan 1997.

Det nya anslaget till NTA Digital kommer att möjliggöra utvecklingen av nya teman och översättning av materialet till flera språk. Det nya projektet ingår i de tre största Wallenbergstiftelsernas program ”Utbildning för ökad integration”. Programmet är en tioårig satsning på utbildningsinsatser med målsättningen att förbättra integrationen i samhället. Programmet stöds av de tre största Wallenbergstiftelserna med totalt 300 miljoner kronor och olika aktiviteter sker i samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och Svenska Akademien.

Kontaktinformation

Ann Brunnberg
Kommunikationschef
Telefon 072-077 38 08