Nu är EUs nya cirkulär ekonomi-paket här

Nu är det hett efterlängtade nya cirkulär ekonomi-paketet från EU-kommissionen här. Paketet, som utgör ett förslag till bland annat kommande bindande mål för minskad deponering, ökad återvinning och andra åtgärder för ökad resurseffektivitet, ersätter det tidigare cirkulär ekonomi-förslaget som lanserades under den förra EU-kommissionen. Det nya förslaget får dock både ris och ros.
EU_flags_1200px.jpg

Som IVA och projektet Resurseffektiva affärsmodeller rapporterat om vid upprepade tillfällen drogs den förra Barroso-kommissionens förslag om cirkulär ekonomi tillbaka av den nya Juncker-kommissionen. Initiativtagaren till det förra paketet, miljökommissionär Janez Potočnik, var dock kritisk till att det tidigare förslaget kastades i sopkorgen, och åtskilliga miljöorganisationer kritiserade också beslutet, vilket ledde till att arbetet återupptogs. Nu utlovades dock en ökad systemsyn och ett "tydligare fokus på jobbskapande".

Och, enligt flera aktörer, finns nu ett tydligt sysselsättningsfokus jämte resurseffektivitetsmålen:
"Det nya cirkulära ekonomipaketet innebär, till skillnad från det som presenterades förra året, att många fler aktörer i hela värdekedjan engageras för att effektivisera resursanvändningen och återvinna mer material till råvaror. Inte minst är satsningen på produktdesign viktig för att öka återvinningen", säger exempelvis Återvinningsindustriernas vd Britt Sahleström i tidningen Recycling.

Bedömningen är att 170 000 nya jobb kan skapas inom EU enbart om förslagen för ökad återvinning av avfall efterföljs. Dessa förslag stipulerar att 65 procent av hushållsavfall och 75 procent av förpackningsavfall ska återvinnas år 2030.

Utöver dessa siffersatta mål ska också deponeringen av hushållsavfall minska till cirka tio procent år 2030. Sammanlagt beräknar EU-kommissionen att avfallsförebyggande åtgärder och återanvändning skulle kunna ge nettobesparingar på 600 miljarder euro för företagen i EU, samtidigt som de totala årliga växthusgasutsläppen minskas med uppemot fyra procent.

Kritik saknas dock inte - exempelvis skulle forskning från det europeiska medienätverket EurActiv och miljötankesmedjan Green Alliance visa att 110 000 färre jobb skulle skapas enbart i Tyskland, Polen, Italien och Storbritannien med det nya cirkulär ekonomi-paketet jämfört med det tidigare paketet. Världsnaturfonden WWF sammanfattar en del av kritiken med att det nya cirkulär ekonomi-paketet vare sig tar i beaktande hela flödet av produkter eller den nuvarande ohållbara överkonsumtionen i Europa.

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42