Nu lanseras IVA-projektet Prins Daniels Fellowship

Idag lanserar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) projektet Prins Daniels Fellowship vid ett seminarium på Carlforsskas Ekonomi- och Handelsskola (CEH) i Västerås. Vid lanseringen, och löpande genom projektet, deltar förutom prins Daniel ett antal framgångsrika företagsledare som inspiratörer och mentorer. Bland dessa märks Skypegrundaren Niklas Zennström, Spotifygrundaren Martin Lorentzon och Ericssons koncernchef Hans Vestberg.

Prins Daniels Fellowship är ett långsiktigt samarbete mellan H.K.H. Prins Daniel, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), framstående entreprenörer och företagsledare.

– Jag är mycket glad för att IVA och prins Daniel nu startar detta samarbete tillsammans med några av Sveriges främsta entreprenörer. Projektet är långsiktigt och har avsikten att bidra till ett förbättrat innovationsklimat i landet, säger professor Björn O. Nilsson, vd på IVA.

Projektets vision är att fler unga människor ser entreprenörskap som ett alternativ, och att alla unga människor som vill bli entreprenörer vågar ta steget. Det finns också en långsiktig förhoppning om att projektet ska kunna bidra till en mer gynnsam kultur för entreprenörer och en mer tillåtande attityd till risk och misslyckanden.

Expertråd med ledande näringslivsprofiler

Projektet har samlat en grupp framgångsrika entreprenörer och företagsledare i ett expertråd. Dessa ställer liksom prins Daniel upp utan ersättning, och kommer tillsammans med prinsen inom ramen för projektet att göra ett flertal besök vid gymnasieskolor, universitet och högskolor i landet för att inspirera unga människor.

– Det är glädjande att så många framträdande företagsledare ger av sin tid och sitt kunnande genom detta projekt, säger styrgruppens ordförande Lena Treschow Torell. Vi vill lyfta fram starka förebilder för unga entreprenörer, elever och studenter. Det är betydelsefullt att de unga får träffa dem.

Vid lanseringen på Carlforsskas Ekonomi- och Handelsskola i Västerås arrangeras ett samtal på scenen med prins Daniel och experterna, samt rundabordssamtal mellan prinsen, experterna och ett antal elever på skolan. Parallellt pågår ett föreläsningsprogram i aulan med de lokala företagsledarna och experterna Eric Hedlund (en av grundarna till All in! Västerås) samt Sangar Salih (grundare av Erikslunds Möbler AB).

Vid sidan av skolbesöken kommer prins Daniel och experterna också att medverka i ett mentorsprogram inom ramen för projektet. Mentorsprogrammet riktar sig till relativt nystartade företag som har lyckats etablera sig på en marknad och som skulle kunna dra nytta av experternas erfarenheter för att kunna utvecklas vidare.