Nu öppnar antagningen till Junior Academy

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och New York Academy of Sciences (NYAS) driver tillsammans projektet Junior Academy, som ger ungdomar en unik möjlighet att utveckla sina kunskaper i naturvetenskap och teknik. Svenska ungdomar samarbetar med andra unga från hela världen för att lösa globala samhällsutmaningar. Nu öppnar ansökningsportalen.

Nadja Prigorowsky, ansvarig för Junior Academy på IVA.    

Junior Academy är ett internationellt vetenskapsprogram för ungdomar mellan 13 till 17 år som syftar till att uppmuntra ungas nyfikenhet för naturvetenskap och teknik. Inriktningen är vetenskap, teknik, ingenjörskonst och matematik.

– Junior Academy erbjuder ett internationellt nätverk som skapar ett fantastiskt utbyte mellan engagerade elever och vetenskapsmän. Det förbereder ungdomarna på det globala samarbete som krävs för att lösa stora samhällsutmaningar, kopplade till FNs globala hållbarhetsmål, samtidigt som de fördjupar sina kunskaper i naturvetenskap, säger Nadja Prigorowsky, ansvarig för Junior Academy på IVA.    

Junior Academy erbjuder unga från 13 till 17 år att på sin fritid klura på innovativa lösningar till olika utmaningar och problem. Utmaningarna kan exempelvis vara att minska vattenförbrukningen i städer, utveckla nya former av förnybar energi eller miljövänliga byggnader.

Läs mer och ansök senast den 30 juni 2022

Junior Academy i Sverige 

Junior Academy i Sverige är ett samarbete mellan Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och The New York Academy of Sciences (NYAS). IVAs medverkan är möjlig tack vare huvudsponsorn Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. Junior Academy Sverige sponsras även av Volvo, AstraZeneca, Chalmers och Clas Ohlson.