Nu ska bussarna köra själva

Världens kanske första pilotområde med självkörande bussar har nu invigts i Barkarbystaden nära Stockholm. Ansvariga är Nobina, Järfälla kommun och Stockholms stad.
Sjalvkorande_bussar_1200px.jpg

En av arbetsgrupperna inom projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi behandlar resurseffektiv mobilitet. Inom detta område händer idag oerhört mycket. Bland annat självkörande fordon är nu på väg att utvecklas i stor skala, vilket kan få betydande effekter för hållbara, tids- och resursoptimerade person- och godstransporter.

Ett färskt exempel är stadsutvecklingsområdet Barkarbystaden utanför Stockholm, där elektriska självkörande bussar planeras att sättas in i linjetrafik. Satsningen kombineras också med en ny elektrisk snabbkörande BRT-linje, övrig elektrifierad busstrafik och en ny digital biljettplattform. Ansvariga för initiativet är trafikföretaget Nobina, Järfälla kommun samt Stockholms läns landsting.

Genom projektet i Barkarbystaden kommer Europas första självkörande elektriska bussar i reguljär linjetrafik att år 2025 kunna hämta resenären utanför dörren hemma för transport dörr till dörr. Redan nu i oktober har pilottrafik påbörjats med tre självkörande minibussar, var och en med plats för tolv personer. Bussarna går i 12-15 km/h och till att börja med kommer en värd att finnas ombord.

2021 inleds tester med behovsstyrda självkörande minibussar. Genom detta koncept kan kollektivtrafiken utvecklas till ett ”dörr-till-dörr”-koncept, vilket är viktigt när det gäller kollektivtrafikens förmåga att konkurrera med bekväm privatbilism.