Nu startar IVAs Näringslivsråd Östergötland

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens, IVAs, Näringslivsråd består av drygt 250 företag från såväl industri som tjänstesektor. På torsdagen 16 augusti etablerades ”IVAs Näringslivs¬råd Östergötland” på residenset i närvaro av landshövding Elisabeth Nilsson och Eva Hamilton, ordförande för IVAs Näringslivsråd.
NR slottet webb.JPG

Den 16 augusti lanserades IVAs Näringslivsråd Östergötland vid ett möte på residenset i Linköping. Medverkande var bland annat Elisabeth Nilsson, landshövding och ledamot av IVA, Eva Hamilton, ordförande för IVAs Näringslivsråd.

Vid mötet togs beslut om en ledningsgrupp för IVAs Näringslivsråd Östergötland som består av följande personer:

  • Fredrik Gustafsson, Linköpings universitet, ordförande
  • Thomas Allard, f d Luftfartsverket
  • Lena Klasén, Polisen
  • Åke Svensson, Swedavia
  • Marie Ekström Trägårdh, Sectra
  • Lena Miranda, Science Park Mjärdevi
  • Landshövding Elisabeth Nilsson

– Regionen runt Norrköping/Linköping är intressant, dynamisk och snabbväxande. Därför är det hög tid att etablera IVA här, säger Eva Hamilton, ordförande för IVAs Näringslivsråd. Vi har sedan länge regional närvaro genom IVA Syd, IVA Väst och IVA Nord. De regionala samarbetena och nätverken är givande för alla parter.

Syftet med IVA är att vara en brobyggare mellan näringsliv, akademi och politik. Genom etableringen av IVAs Näringslivsråd Östergötland skapas en regional plattform för denna verksamhet.

– Jag är övertygad om att detta samarbete kommer att gynna såväl IVA som vår region. Det möjliggör för fler i Östergötland att ta del av de aktiviteter som IVA anordnar, säger Elisabeth Nilsson, landshövding.

 I samverkan med Science Park Mjärdevi kommer exempelvis seminarier om framtidens teknik att arrangeras. Det första publika evenemanget kommer att ske i november.

– IVA samlar liksom oss representanter från näringsliv, akademi och offentlighet, säger Lena Miranda, vd för Science Park Mjärdevi. Vi är jätteglada att IVA ökar sin närvaro i regionen och ser fram emot samarbetet.

På bilden fr v: Sara Lodén, IVA, Fredrik Larsson och Amanda Svensson, Science Park Mjärdevi, Camilla Koebe, IVA, Thomas Allard, Eva Hamilton, Fredrik Gustafsson, Elisabeth Nilsson, Marie Ekström Trägårdh och Lena Klasén. Foto: Linda Ström