Nu väntar stökig tid för näringslivet

Bra för Sverige att Sverigedemokraterna inte blev ännu större. Det anser både Pär Nuder, tidigare finansminister (S) och Anna Kinberg Batra, tidigare partiledare (M).
Untitled-1.jpg

– För näringslivet väntar stökiga veckor, kanske månader, sa Pär Nuder, morgonen efter valet, vid ett möte arrangerat av IVAs Näringslivsråd.

Han ansåg att valresultatet gjort politiken oförutsägbar under den närmaste tiden, inte bara på riksplanet utan även i många kommuner och landsting.

– Men det är bra för Sverige att Sverigedemokraterna inte blev ännu större. Samtidigt så har många röstat på dem, så det kräver ödmjukhet från de andra partierna.

SDs framgångar såg han som ett misslyckande för såväl S som M.

Pär Nuder poängterade att den fastlåsta blockpolitiken är av ondo och att valresultatet mycket väl kan tvinga fram blocköverskridande lösningar för att få till stånd en fungerande regering.

– Blockpolitik har blivit ett mantra som man håller fast vid in absurdum. Men de extrema partierna på båda sidor kommer inte att få ökat inflytande. Regeringsfrågan kommer att lösas med en kraftsamling i mitten, sa han.

Stefan Löfven kommer, enligt Pär Nuder, att sitta kvar som statsminister. Åtminstone tills det blir dags att rösta om frågan i riksdagen

– Det finns många regeringsalternativ. Provet för en ny regering kommer när det är dags att rösta om nästa budget. Vilken konstellation klarar att baxa sin genom riksdagen.

Däremot såg han mer positivt på andra överenskommelser över partigränserna. En skattereform med bred uppslutning under kommande mandatperiod är inte alls otänkbar.

Anna Kinberg Batra delade Pär Nuders uppfattning att det var positivt att Sverigedemokraterna inte fick fler röster.

– Men om Stefan Löven framhärdar som statsminister kommer han att fällas och då tar Ulf Kristersson över, sa hon.

Den snart avslutade mandatperioden har, påpekade hon, varit turbulent.

– Flera partier har bytt ledare, Brexit, Trump, Metoo och invandring har skakat om politik och samhälle. Snopet att det efter detta blev två lika stora block.

Frågorna i valet har haft för stort fokus på Sverigedemokraterna och alldeles för lite på Sveriges framtid.

– Valet borde ha handlat om hur Sverige ska stärka sin konkurrenskraft. Men ekonomisk politik har inte diskuterats. Det har handlat om SD.

Anna Kinberg Batra konstaterade att högerpopulismen är internationell och att den nu också nått Sverige.

Regeringsbildningen blir, bland annat därför, svår.

– Jag fick avgå för att jag sa att vi måste tala med alla. SD ska inte få någon martyrroll.

Näringslivet står, menade Anna Kinberg Batra, inför enorma utmaningar.

– Sverige är ett litet land beroende av sin utrikeshandel. Nu har vi högkonjunktur. Och då har regeringen gasat. Hushållens skulder har ökat. Politiken behöver vara starkare.

Hon konstaterade att reformer behövs. Bland annat för att få till stånd ett effektivt byggande.

– Om trycket på partierna blir stort så kommer det att bli reformer, sa hon.