Ny 100-lista: Forskning för hållbar krisberedskap med affärspotential

Nu presenterar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) årets 100-lista. De utvalda forskningsprojekten från Sveriges högskolor och universitet bedöms alla ha stor affärspotential. Fokus är beredskap inför, och samhällets förmåga att hantera, kriser.
100listan2021utanlogga.jpg

– Med IVAs 100-lista vill vi sätta ljuset på behovet av att forskare och företag hittar varandra och samverkar kring de samhällsutmaningar vi står inför. Genom att bygga broar mellan akademi och näringsliv ger vi forskning med potential att förändra världen större möjlighet att omsättas till faktisk nytta och därmed ökad svensk konkurrenskraft, säger Tuula Teeri, vd för IVA.

Valet av tema för årets 100-lista är en direkt följd av coronapandemin

En stor del av de utmaningar som pandemin orsakar är kopplade till krisberedskap och vår förmåga att hantera kriser. Men forskningen på årets 100-lista är inte begränsad till pandemier, utan adresserar också andra samhällsövergripande kriser så som krig/geopolitiska konflikter, naturkatastrofer, finanskriser, cyberattacker, eller vatten-, energi-, råvaru-, komponents- och kompetensbrist.

De 51 forskningsprojekten på IVAs 100-lista 2021 är utvalda för att skapa värde för företag eller samhälle i form av kunskap, processer, produkter och affärsutveckling. Forskningen är tillämpbar inom något av områdena:

  • Smart industri
  • Cirkulär ekonomi
  • Samhälle och välfärd
  • Infrastruktur
  • Affärsmodeller
  • Gröna näringar

– Årets 100-lista tydliggör vilka enorma utmaningar vi nu står inför som samhälle, men också vilken oerhörd potential till lösningar som faktiskt redan finns på våra svenska universitet och högskolor. Genom att synliggöra detta hoppas vi kunna bidra till att de också kommer till nytta, säger Malin Mohr, projektledare IVA.

Om 100-listan

100-listan tas fram av IVA-projektet Research2Business, R2B, som verkar för att Sverige ska vara ledande på att omvandla akademisk forskning, inom tekniska och ekonomiska vetenskaper, till innovation och konkurrenskraft i näringslivet. IVAs 100-lista lanserades i samband med IVAs 100-årsjubileum 2019, därav namnet. Projektet drivs i samarbete med Vinnova, PRV, Teknikföretagen, Svenskt Näringsliv, KK-stiftelsen, Almi och Sveriges högskolor och universitet.

Läs mer om årets 100-lista här 

Fördelning av forskningsprojekt 

Lärosäte Antal forskningsprojekt
Chalmers tekniska högskola 11
Handelshögskolan i Stockholm 1
Högskolan i Borås 1
Högskolan i Skövde 1
Jönköping University 1
Kungliga Tekniska högskolan 7
Linköpings universitet 6
Linnéuniversitetet 1
Luleå tekniska universitet 3
Lunds universitet 3
Malmö universitet 2
Mittuniversitetet 1
Mälardalens högskola 3
Stockholms universitet 4
Sveriges lantbruksuniversitet 4
Uppsala universitet 2
Observera att vissa av forskningsprojekten sker i samverkan mellan flera lärosäten. Här finns mer detaljerad information projekten.   

Kontaktinformation

Per Andersson
Pressansvarig
Telefon 072-071 39 73