Ny infrastruktur och teknik gör bilen attraktiv på nytt

Bilar är även i framtiden ett viktigt inslag i stadstrafiken. Om de är eldrivna. Satsningar på infrastruktur och ny teknik är förutsättningar. Det var en av slutsatserna vid seminariet Behövs bilar i framtidens goda stad, som arrangerades av IVAs projekt Framtidens goda stad tillsammans med IVAs avdelning för Maskinteknik.

Bilen har inte spelat ut sin roll som transportmedel. Men den har, i en inte alltför avlägsen framtid, inte så mycket gemensamt med dagens fordon. Fyra hjul kommer den troligen att ha, men ratt är däremot inte alltid en självklarhet.

Regeringen ska stimulera ny teknik i framtidens städer. Vi måste tänka i flera dimensioner, sa infrastrukturminister Tomas Eneroth.

För att det ska vara möjligt behöver infrastruktur av alla de sorter förnyas. I omställningen till ett fossilfritt samhälle är därför järnväg ett prioriterat transportslag.

– Men också vägarna behöver klara betydligt tyngre fordon än i dag.

Elvägen för lastbilar utanför Sandviken är ett exempel på hur Sverige kan bli världsledande och helst en permanent hållbar och fossilfri världsutställning. Nära samverkan mellan akademi, industri och politik är nödvändig om det målet ska nås.

– Bara fantasin sätter gränser för hur långt vi kan nå när det gäller logistik, sa Tomas Eneroth, som medgav att han i grunden är en bilnörd.

– Uppkoppling, självkörande och elektrifiering är tre megatrender för framtidens smarta fordon, sa Håkan Samuelsson, vd för Volvo Car.

Han menar att tydlighet i kommunikationen om vad bolaget tror på är nödvändigt. För Volvo är det el som gäller.

År 2019 kommer alla Volvobilar som lämnar fabrikerna ha någon form av eldrift. Rena elbilar, hybrider eller något mer traditionella varianter som laddar batterierna med bromsenergi blir då det kunderna kan välja mellan.

Volvos bilar blir också allt mer autonoma. Den mest extrema varianten, utan ratt, testas redan av Uber i USA.

– En förutsättning är att man vet hur människan fungerar ihop med tekniken. Volvo ska vara en bil som förstår dig.

Men om de självkörande bilarna ska vara uppkopplade så måste många fabrikanter delta. Därför är en öppen standardiserad plattform ett villkor. Annars är det inte intressant.

Mer än de fysiska bilarna förändras inom överskådlig framtid. Bilhandeln kommer, enligt Håkan Samuelsson, att se helt annorlunda ut. Det kommer säkert att, på traditionellt sätt, gå att köpa sig en bil. Men andra alternativ till ägande tar på sikt över.

– Man kan, via internet, prenumerera på en bil. Försäkring ingår och efter två år får man en ny modell. Det är ett bra alternativ för den som alltid vill ha tillgång till ett fordon.

För den som bara behöver bil då och då blir bilpooler ett attraktivt alternativ.

Även Håkan Samuelsson påpekade kopplingen mellan väl fungerande infrastruktur och möjligheten att införa nya smarta fordon.

– Om inte de vita linjerna längs vägarna är ordentligt målade, så fungerar inte de autonoma bilarna, sa han.

Den tekniska utvecklingen går extremt snabbt. Det gör det svårt att med förutse framtiden. Den mänskliga hjärnans unika förmåga behöver därför utnyttjas på bästa sätt. Det menar Mouna Esmaeilzadeh, som bland annat är läkare och hjärnforskare.

– Hjärnan är superduktig på att fantisera och att drömma. Där slår vi den artificiella intelligensen, sa hon.

Den egenskapen kan användas för att skapa visioner exempelvis av en framtida stad.

– Sen gäller det förstås att, som beslutsfattare, sätta mål samtidigt som man är pragmatisk och förändringsvillig, sa hon.

Kontaktinformation

Staffan Eriksson
Enhetschef
Telefon 08-791 29 53