Ny IVA-rapport: Innovation nyckeln till utveckling av svensk bioekonomi

Svensk skogsnäring spelar en nyckelroll i omställning till ett mer hållbart samhälle och för utveckling av den nya bioekonomin. Detta gör skogsnäringen till en framtidsbransch skriver Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, i en rapport om framtidens värdekedjor och riskvilligt kapital, som släpps idag från IVAs projekt Innovation i skogsnäringen.
skogen mossa.jpg

Digitalisering, globalisering, urbanisering och kraven på hållbarhet skapar möjligheter för svensk skogsnäring. Men den traditionella synen på skogsnäringen behöver kompletteras, det vill säga, kärnan i befintlig industri måste skyddas samtidigt som nya produkter och tjänster måste tillkomma. Det skriver IVA i rapporten Framtidens värdekedjor och riskvilligt kapital 

Genom nya sätt att se på värdesystem kan skogsindustrin utveckla produkter och tjänster i samarbete med kunder, leverantörer, men också med helt nya typer av företag. Digitaliseringen och kraven på ökad hållbarhet kan också nyttjas för att öka kundvärdet, enligt rapporten.

- Det blir viktigt att stärka och rätt använda den svenska skogsnäringens komparativa fördelar i förhållande till globala konkurrenter, där den hållbart brukade skogen är basen, säger Lennart Rådström, ordförande i arbetsgruppen bakom rapporten.

Han menar också att:

- Genom att använda svenskt virke till utveckling av innovativa produkter och nyttja värdesystemperspektivet samt utveckla nya affärsmodeller, ökar både produktvärdet och bidraget till svensk bioekonomi.

Rapportens författare lyfter fram behovet av ett innovationsdrivande ledarskap i skogsnäringen och att företagen organiserar för utveckling av radikala innovationer, såväl inom företaget som utanför. Författarna menar också att förtroende för – och synliggörande av –”eldsjälar” som leder innovationsprojekt är av stor vikt.

För att underlätta transformationen svensk skogsnäring står inför har rapportens författare tre rekommendationer till politiken:

  • Satsa på kunskapsutveckling samt möjligheter att stärka och bygga nya forsknings- och innovationsmiljöer
  • Utveckla och starta ett nationellt bioekonomiskt program med en tydlig roll för skogsnäring
  • Underlätta utveckling och kommersialisering för att skapa innovationer genom utveckling av innovativa miljöer, finansieringsstöd och offentlig upphandling.

Rapporten har tagits fram av IVAs projekt Innovation i skogsnäringen 

Läs Online  Ladda ned

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42