Ny kartläggning visar på betydande affärsmöjligheter genom bättre svensk resurshantering

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) projekt Resurseffektiva affärsmodeller – stärkt konkurrenskraft publicerar nu en ny studie med bland annat kartläggning av fem viktiga materialflöden i Sverige: bioråvaror från trä, betong, stål, textil och livsmedel. Studien visar på brister i resurshanteringen – men pekar också ut affärsmöjligheter.
fardvagar-1200px.jpg

– Genom ett ambitiöst arbete med deltagare från 45 företag har vårt projekt analyserat några av de stora materialströmmarna i det svenska samhället, säger Caroline Ankarcrona, projektledare. Nu hoppas vi att studien används i näringslivet för att hitta affärsmöjligheter och affärsmodeller som leder till ökad resurseffektivisering.

{Facts box}

IVA-projektet Resurseffektiva affärsmodeller – stärkt konkurrenskraft löper fram till våren 2016. Projektet samlar experter och ett stort antal företag inom fem olika branscher till ett dialog- och utvecklingsprojekt för att främja resurseffektivitet inom näringslivet. I början av nästa år publiceras projektets slutrapport om behovet av offentliga policyer för ökad resurseffektivitet.

Projektets styrgrupp leds av Anders Narvinger, med Caroline Ankarcrona, IVA, som projektledare, och Björn Stigson som senior advisor. Finansiärer är VINNOVA, Tillväxtverket, Mistra, Teknikföretagen och Naturvårdsverket.

För att ta del av rapporten ”Resurseffektivitet – Färdvägar mot 2050” i sin helhet, klicka här:

http://www.iva.se/publicerat/resurseffektivitet--fardvagar-mot-2050/

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42