Ny rapport från IVA om den svenska skolans framtid lyfter lärarna

Ny rapport från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, pekar på systembrister i det svenska skolsystemet och oroväckande underskott av behöriga lärare i framtiden. Fem områden betonas som särskilt viktiga för skolans framtid.
lararapport-2-1200px (002).jpg

Idag lanserar IVA rapporten Fokus på lärarna i det svenska skolsystemet – en kunskapsöversikt, som belyser kompetensförsörjningen i skolan och lärarnas förutsättningar. Rapporten pekar på oroväckande underskott gällande behöriga lärare liksom systembrister i det svenska skolsystemet.

Rapporten lyfter fem förbättringsområden som särskilt centrala för den svenska skolans framtid: bilden av läraryrket, lärarförsörjningen, lärarkårens professionella utveckling och arbetsvillkor samt styrningen av skolan.

IVAs skolsatsning med syfte att stärka svensk skola och dess resultat inleddes 2019. Rapporten, som är en litteraturstudie och ett kunskapsunderlag, är ett av de första resultaten.

- En väl fungerande skola är en viktig del i vårt utbildningssystem som i sin helhet är avgörande för Sveriges konkurrenskraft och välstånd. Nu tar därför IVA sats och kliver in i ytterligare ett långsiktigt projekt för att stärka svensk skola och dess resultat, säger Tuula Teeri, vd IVA.

- Många har bestämda åsikter om situationen i dagens skola, om läraryrket och lösningarna på olika problem. Denna rapport har tydliggjort att bilden inte är så enkel. Förändringar berör styrningen av skolan, organisation, attityder och kultur i skolan. Vi vill bidra till en faktagrundad och konstruktiv dialog för att motverka och förbättra en ofta polariserad skoldebatt, säger Eva Lundgren, projektledare för IVAs skolsatsning.

Se gärna IVAs webbinarium Hur kan lärarna stärka svensk skola?

Läs mer om IVAs skolsatsning och ladda ned rapporten här!

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42